Echipa

 • Raluca Iacob
  Raluca IacobCoordonator al proiectului

Raluca s-a specializat în politici culturale şi facilitare și este președintele Asociației MetruCub – resurse pentru cultură. Are o diplomă în comunicare şi relaţii publice şi studii de masterat în politici culturale la Universitatea Central Europeană din Budapesta. Din 2007 colaborează constant cu organizaţii culturale în calitate de manager cultural, consultant pentru atragerea de fonduri nerambursabile, , evaluator de cereri de finanțare, cercetător şi facilitator cultural. Scrie ocazional despre politici culturale, planificarea fondurilor europene, transparenţă şi bună guvernare.

Raluca is the president of CubicMetre – resources for culture. A cultural policy professional, with a BA in communication studies and an MA in public policy at the Central European University in Budapest, she has constantly collaborated with diverse cultural organisations as project manager, consultant, researcher, grants-evaluator and facilitator since 2007. She writes occassionally about cultural policies, good governance, management of EU funds and transparency in Romanian.

 • Mihai Iacob
  Mihai IacobCoordonator al rețelei de formare

Mihai este preşedintele Centrului Sintagma. Are peste 5 ani de experienţă în cercetare în domeniul educaţiei. Interesele sale de cercetare s-au centrat în special pe zona consilierii şi a serviciilor de sprijin pentru persoane dezavantajate. Pe baza acestor studii Mihai Iacob a oferit sugestii de politici bazate pe probe pentru Ministerul Educaţiei şi diverse ONG-uri. Exemple recente de studii pe care le-au condus ţin de utilizarea artelor în contexte educaţionale şi situaţia persoanelor seropozitive în România.

Mihai is the President of Centrul Sintagma, He has over 5 years of experience in research in the field of education. His research interests were particularly focused on counselling and support services for disadvantaged groups. On this basis Mihai Iacob has also provided evidence-based policy advice to the Ministry of Education and local NGOs. Examples of recent research led by him include topics such as the use of arts in educational settings, the situation of HIV+ people in Romania.

 • Diana Ciocan
  Diana CiocanAsistent management și comunicare

Diana Ciocan este colaborator în cadrul UniCult2020 – Program Internaţional de Management și Politici Culturale iniţiat de Departamentul de Cultură din Rijeka (Croaţia) şi Universitatea Rijeka, program ce susţine candidatura oraşului la titlul de Capitală Culturală Europeană în 2020. În perioada 2011-2015 face parte din comitetul de organizare al Festivalului internaţional de muzică EUROPAfest – jazz, blues, pop & classic şi al Festivalului de Muzică Veche București – ediția a VIII-a şi coordonează primele două ediţii Bucharest Art Week. Este licenţiată în Studii Culturale Europene și absolventă a programului masteral de managementul proiectelor acreditat de către PMI GAC.

Diana collaborates within UniCult2020 – The International Arts & Culture management and Policy Programme initiated by the Department of Culture of Rijeka (Croatia) and University of Rijeka, as part of the city’s nomination for the European Capital of Culture in 2020. Between 2011 and 2015 she was part of the organizing committee of EUROPAfest – jazz, blues, pop & classic and Bucharest Early Music Festival  – 8th edition and coordinated the first two editions of Bucharest Art week.  Diana holds a BA degree in European Cultural Studies and a MA degree in Project Management – certified by PMI GAC.

 • Irina Bălan
  Irina BălanComunicator

Irina este instigator cultural la Asociația 37 cu un background în publicitate și comunicare lucrând cu Leo Burnett& Target, GriffonandSwans, Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa și Curtea Veche Publishing. A terminat Istoria și Teoria Artei la Universitatea Națională de Arte București cu o bursă Erasmus de Pedagogia Artei la Accademia di Belle Arti di Roma. În ultimii trei ani a dezvoltat proiecte educative cu o puternică componentă artistică în parteneriat cu Asociația Da’ De Ce, Galeria Posibilă și Asociația 37, printre care și Galeria Perete, prima galerie de artă contemporană dintr-un liceu.

Irina is a cultural instigator for the 37 Association with a background in advertising and communication, working with Leo Burnett & Target, Griffon and Swans, Grigore Antipa National Museum of Natural History and Curtea Veche Publishing.  She studied Art History at the Bucharest National University of Arts completing it with an Erasmus scholarship at Accademia di Belle Arti di Roma with a focus on art pedagogy. In the last three years she managed educational projects that revolve around arts in partnership with the Da’ De Ce Association, the Possible Gallery and the 37 Association, among which The Wall Gallery, the first art gallery inside a high-school.

 • Ştefania Ferchedău
  Ştefania FerchedăuCoordonator al arhivei de proiecte

Ștefania este manager cultural freelance cu o experiență de peste 10 ani în dezvoltarea de proiecte în domeniile artele spectacolului, management și politici culturale, educație și intervenție culturală, unele cu o componentă importantă de cooperare internațională. Dezvoltă din 2010 programul E-Motional și platforma de dans contemporan ZonaD, inițiată ca un spațiu artistic în 2012. De asemenea, în prezent oferă consultanță artistică și de management pentru diverse proiecte și organizații culturale

Ștefania is a freelance cultural manager with an over 10-year experience in the development of projects in the field of performing arts, cultural management and policies, and artistic education and intervention, some of these with an important international cooperation component. She develops since 2010 the E-Motional programme and the ZonaD contemporary dance platform, set up as a dance space in 2012, and presently she also works extensively as a management and artistic consultant for various projects and organisations.

 • Nicolae Mandea
  Nicolae MandeaColaborator pentru formarea artiștilor-pedagogi

Nicu Mandea este absolvent al IATC “I.L.CARAGIALE”, specialitatea Regie de teatru, film și tv, 1989. Din 1991 este cadru didactic. A contribuit la înființarea masteratelor de Scriere dramatică și Pedagogie teatrală și la construcția mai multor proiecte artistice și de cercetare, în special în cadrul universității. În prezent este conf.univ.dr. și prorector al UNATC.

Nicu Mandea graduated Drama, Film and TV Directing in 1989 from IATC “I.L.CARAGIALE”. since 1991 he teaches. He contributed to the founding of MA Playwriting and Theatre pedagogy and the development of many other artistic and research projects, especially as part of the university. Currently he is conf.univ.dr. and prorector of UNATC.

 • Bianca Floarea
  Bianca FloareaCoordonator al centrului de resurse

Bianca a absolvit management cultural și politici culturale la Universitatea de Arte din Belgrad și studii culturale europene la Universitatea din București. Este membru fondator și vice-președinte al Asociației MetruCub – resurse pentru cultură. Lucrează de 9 ani în domeniul cultural, în organizații neguvernamentale și în instituții publice. Din 2014 coordonează activitățile Biroului Europa Creativă România aferente Subprogramului Cultura.

Bianca majored in cultural management and cultural policy at the University of Arts in Belgrade and in European cultural studies at the University of Bucharest. She is founding member and vicepresident of CubicMetre – resources for culture and has been working in the cultural sector, in non-governmental organisations from Romania and Belgium and in public institutions for the past nine years. Since 2014 she is the coordinator of the Creative Europe Desk Romania, the Culture subprogramme.

 • Codruța Cruceanu
  Codruța CruceanuExpert pentru dezvoltarea de programe integrate de arte în educație

Istoric de artă, Codruța a lucrat mai bine de 20 de ani la Muzeul Național de Artă al României înainte de a se alătura colectivului British Council din București ca manager proiecte artistice. Proiectele implementate au reunit diverse genuri și discipline artistice. În prezent este consultant independent și crede cu pasiune în valoarea adăugată a educației culturale pentru tânăra generație.

A trained art historian, Codruta worked for over twenty years in the National Museum of Art of Romania before joining the British Council in Bucharest as Arts Manager. In this capacity she developed a broad range of projects across art disciplines. A free-lance consultant, she is passionate about art, culture and education and their intersection to the benefit of the young generation.

 • Astrid Holen
  Astrid HolenExpert pentru dezvoltarea de programe integrate de arte în educație

Astrid a coordonat secretariatul programului național “Rucsacul cultural – artele și cultura în școală” din Norvegia. Rucsacul Cultural este o inițiativă comună a Ministerului Culturii și Ministerului Educației, dedicată artelor și culturii profesioniste prezente în educație în Norvegia. Secretariatul programului este găzduit de Arts Council Norvegia. Astrid are o experiență bogată în cercetare, educație și comunicare în domeniul muzicii, al culturii și tineretului în diferite organizații.

Astrid is the former leader of the secretariat for the national programme “The Cultural Rucksack”, Arts and Culture at School in Norway. The Cultural Rucksack is a joint initiative of the Ministry of Culture and the Ministry of Education, for professional art and culture in education in Norway. The secretariat is part of Arts Council Norway. She has many years’ experience with research, education and communication connected to music, culture and young people in different organizations.

 • Ovidiu Voicu
  Ovidiu VoicuConsultant

Ovidiu este directorul departamentului de politici publice al Fundației pentru o societate deschisă. Cu un background academic în știința calculatoarelor și științe politice, Ovidiu s-a alăturat echipei Fundației în anul 2000. A urmat cursurile școlii naționale de statistică și s-a specializat în statistică socială. Ovidiu este autor al mai multor articole și capitole în studii pe teme precum democrație, educație, implicare civică, migrație.

Ovidiu is the director of the public policy department of the Foundation for an Open Society. With a educational background in computer sciences and political sciences, Ovidiu joined the Foundation’s team in 2000. He attended the national school of statistics and specialised in social statistcs. Ovidiu is the author of many articles and chapters in studies on democracy, education, participation or migration.

 • Cosmin Manolescu
  Cosmin ManolescuConsultant

Cosmin este curator, coregraf, coach și expert, director executiv al Fundației Gabriela Tudor. Intre 1997 – 2015, a inițiat și (co)organizat peste 150 de proiecte culturale ce au inclus ateliere, spectacole și festivaluri de dans, rezidențe artistice, proiecte de cercetare și dezvoltare profesională, f platforme naționale și regionale, proicte de mobilitate și schimb artistic internațional în România, Estul Europei și Balcani, America de Nord și Japonia. Din 2010 este membru co-fondator al Coaliției Sectorului Cultural Independent, rețea informala de lobby și advocacy pentru sectorul cultural independent. In 2014 lui Cosmin Manolescu i-a fost acordat premiul de excelență al Centrului Național al Dansului pentru contribuția adusă dezvoltării dansului contemporan.

Cosmin is curator, dance maker, coach and expert, executive director of Gabriela Tudor Foundation. Between 1997 – 2015 he initiated and co-organised over 150 cultural projects including workshops, performances, residencies, research and professional development project, international exchange and mobilty projects, festivals and residencies in Romania, Eastern Europe/Balkan region, USA and Japan. Since 2010 he is a member of the Coalition of the Independent Sector in Romania, an advocay and lobby informal network. In December 2014 Cosmin Manolescu was awarded with an excellency award of the National Dance Center in Bucharest for the contribution given to the development of contemporary dance.

 • Claudia Pamfil
  Claudia PamfilFormator

Claudia este arhitect urbanist, cu experienţă de 17 ani ca formator, manager de proiecte în sectorul neguvernamental. Are expertiză în politici publice participative, management urban, strategii de dezvoltare locală iar ca exemple de implicare în programe cultural-educaţionale este De-a Arhitectura – introducerea educaţiei de arhitectură şi mediu construit în curricula şcolară timpurie, încurajarea şi îndrumarea cadrelor didactice în a utiliza mediul construit şi arhitectura ca resurse de învăţare pentru alte materii.

Claudia is an architect and urban planner with 17 years experience as trainer, project manager in non-governmental sector. She has expertize in participatory public policy making, urban management, local development strategies. An example of ecent involvement in cultural-educational programs: De-a Arhitectura – introducing architecture and build environment in early educational curricula, enabling and encouraging teachers to use architecture as learning resource for different disciplines.

 • Vera Marin
  Vera MarinFormator

Vera este arhitect și urbanist, cu experiență didactică la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu (din 2000), trainer și consultant, promovează abordarea participativă și interdisciplinară a spațiului, la orice scară. Coordonează activitatea ATU – Asociația pentru Tranziție Urbană (din 2001) și este vice-președinte la Asociația De-a Arhitectura (din 2013).

Vera is an architect and planner, with teaching experience in the Ion Mincu University of Architecture and Urban Planning (since 2000), trainer and consultant, she is promoting participatory and interdisciplinary approach of space at any scale. She is coordinating the activity of ATU – Urban Transition Association (since 2001) and she is also vice-president of Lets Play Architecture Association (since 2013).

 • Aurora Kiraly
  Aurora KiralyFormator

Aurora este artist vizual, curator şi manager cultural. Din 2001 este director al Asociaţiei Galeria Nouă – o organizaţie independentă care sprijină şi promovează arta contemporană. În 2007 începe să predea la departamentul Foto-Video, Procesarea Computerizată a Imaginii al Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti. În 2012 coordonează seria de ateliere pentru copii intitulate Să înţelegem arta contemporană, realizate de Galeria Nouă în parteneriat cu MNAC şi susţinute de AFCN.

Aurora is a visual artist, curator and cultural manager. Since 2001 she is the director of Galeria Nouă Association – an NGO which supports and promotes contemporary art. In 2007 she started to teach at the Photography and Time-Based Media Art Department from the National University of Arts Bucharest. In 2012 she started Galeria Nouă educational programme with a series of workshops for children, entitled How to Understand Contemporary Art, realised in partnership with MNAC and supported by AFCN.

 • Raluca Bem Neamu
  Raluca Bem NeamuFormator

Raluca coordonează Asociația Da’DeCe, care propune programe în domeniul educației culturale pentru copii și tineri. A fost șef secție Educație, PR, Proiecte culturale în Muzeul Național de Artă al României, a colaborat cu mai multe instituții în domeniul managementului cultural, relațiilor publice, managementului de proiect, evaluării de proiecte culturale europene și naționale. Experiența de formator este însă modul cel mai specific de a se simți bine.

Raluca coordinates Da’DeCe Association which provides programmes for children and young people, in cultural education field. He used to be the head of Education, PR and Cultural projects department in the National Museum of Art of Romania, he collaborated with several organisations in cultural management, in public relations and evaluation of European and national cultural projects fields. But being a trainer is the most fulfilling experience for her.

 • Mădălina Gheorghe Tănase
   Mădălina Gheorghe TănaseFormator

  Mădălina este doctor al Universității din București (Filosofie, educație estetică), din 2012. A absolvit Universitatea Națională de Arte din București în 2001. Are 10 ani de experiență în educația nonformală și formală prin cultură și artă. Din 2009 este președintele Asociației Dintr-un Basm, al cărei scop este educația culturală și educația prin artă.

  Mădălina holds a PhD of the University of Bucharest (Philosophy, aesthetic education) since 2012. She graduated from the National University of Arts in Bucharest. She has 10 years of experience in the non-formal and formal education through culture and arts. She is the president of the Association Dintr-un Basm, whose purpose is the cultural education and education through arts.

  • Maria Cosmina Dragomir
    Maria Cosmina DragomirFormator

   Cosmina este artist profesionist, licențiat în arte plastice și decorative, doctor al Universităţii de Artă Bucureşti (propunând o teză ce analizează arta contemporană comparativ cu arta ingenuă). Are 20 de ani de experiență în învățământ, ca profesor și formator. În prezent activează într-un grup informal de cercetare în domeniul educației estetice și a pedagogiei de artă, militând pentru soluții eficiente, performante, moderne asupra învățării.

   Cosmina is a professional artist, bachelor of Fine Arts and Decorative Arts, holding a PhD of the University of Bucharest (with a thesis analyzing contemporary art versus art ingenue). She has 20 years of experience in education as teacher and trainer. She is currently working in an informal group of research in aesthetic education and pedagogy of art, advocating for modern, efficient, performant solutions on learning.

   • Delia Popa
    Delia PopaFormator

   Delia este artistă vizuală şi pedagog de artă în Bucureşti. Practica sa artistică utilizează teorii şi practici feministe re-evaluate în contextul românesc prin intermediul unor medii precum performance, video, desen şi pictură. A studiat arte vizuale la Bucureşti, Londra şi Chicago şi în 2014 a susţinut o teză despre managementul cultural în arta contemporană din România la ULBS Sibiu. În 2013 a co-fondat „ArtCrowd-artişti în educaţie”, o organizaţie de educaţie prin artă ce urmăreşte dezvoltarea unor aptitudini precum gândire critică, gândire creativă şi principii de colaborare în rândul copiilor şi a tinerilor.

   Delia Popa si a visual artist and art educator from Bucharest. Her practice makes use of feminist theory and practice re-contextualized in the Romanian environment, by means of performance, video, drawing and painting. She studied fine art in Bucharest, London and Chicago and in 2014 she defended her thesis on Arts Management in Contemporary Art in Romania at ULBS Sibiu. In 2013 she co-founded ArtCrowd-artists in education, an arts education organization which aims to develop life skills such as critical thinking, creative thinking and collaborative skills in children and youth.”

   • Iuliana Iordan
    Iuliana IordanFormator

   Iulia este de profesie educator, cu o scurtă experiență în învățământul tradițional și una foarte bogată și diversă în domeniul educației muzeale. A început să practice educația muzeală la Muzeul Național de Artă al României și a aprofundat această experiență în cadrul Asociației Da’DeCe. De asemenea, scrie pentru copii: prima sa carte publicată fiind Călătorie printre ierburi și lumină.

   Iulia is an education curator with a short practice in traditional public school system but a very rich and diverse experience in museum education. She began practicing museum education at National Museum of Art of Romania and broadened this experience with Da’DeCe Association. She is also an author of children’s literature; in 2012 she published her first kids book named „Călătorie printre ierburi și lumină”.

   • Mihaela Michailov
    Mihaela MichailovFormator

   Mihaela este dramaturg și critic de artele spectacolului. Este preocupată în special de teatru socio-politic și de teatrul educațional. A inițiat diferite proiecte legate de teatrul în educație și a coordonat ateliere de scriere dramatică pentru copii și adolescenți. Este unul dintre inițiatorii Centrului de Teatru Educațional REPLIKA.

   Mihaela is a playwright and performing arts critic. Her main interest is in socio-political theatre and in educational theatre. She has been initiating various projects concerning theatre in education and has been coordinating various playwriting workshops for kids and teenagers. She is one of the initiators of Centru for Educational Theatre REPLIKA.

   • Cristina Adam Toma
    Cristina Adam TomaFormator

   Cristina este istoric de artă, muzeograf educaţie în cadrul Muzeului Naţional de Artă al României, mamă a doi copii, care lucrează de peste zece ani cu copii şi cadrele didactice în dorinţa de a le arată că patrimoniul oferă nenumărate informaţii despre istorie, matematică, geografie, fizică, literatură, arte plastice etc. Cristina consideră că tot ceea ce ne înconjoară are cel puțin o poveste, motiv pentru care patrimoniul poate fi şi trebuie folosit că resursă primară în educaţie.

   Cristina is a curator for education at The National Museum of Art of Romania. She has been working with children and teachers for more than ten years and tried to teach them how to use patrimony in the educational process. Cristina believes that everything around us has one or more stories to tell, and that this is enough reason that patrimony need be used as an educational resource as often as possible.

   • Katia Pascariu
    Katia PascariuFormator

   Actriţă, artist comunitar, voluntar, activist, antropolog – dansator. Co-fondatoare a Asociaţiei ADO – Artă pentru Drepturile Omului şi a Centrului de Artă Comunitară Vârsta4. Este implicată în proiecte de teatru educaţional, social, politic, interdisciplinare şi, uneori, experimentale. Lucrează ca formator şi ca trainer artistic cu persoane în vârstă, copii, persoane provenite din medii defavorizate.

   Actress, community artist, volunteer, anthropologist and dancer. Co-founder of ADO Association – Art for Human Rights and of 4th Age Community Arts Center. She is currently involved in educational, political, social theater and in interdisciplinary and even experimental projects. Works as a trainer and artistic couch with children, elders, people coming from disadvantaged environments.

   • Valentina Bâcu
    Valentina BâcuFormator

   De la copii îmi iau doza de inspirație și optimism și învăț lecții importante – de curaj, de prietenie și de omenie. Le adaug celor 10 ani de experiență în domeniul comunicării și imaginii și le folosesc în proiectele pe care le coordonez în cadrul asociației culturale “Câte-n lună și-n mansardă”: ateliere creative, programe de educație non-formală pentru copii și proiecte de promovare a patrimoniului cultural.

   Children are my daily cup of inspiration and optimism. They also teach me important lessons of courage, friendship and humanity. I add these lessons to my 10 years experience in the communication and image department and they are of real practical use in my projects within the cultural organisation “Câte-n lună și-n mansardă”: in creative workshops, non-formal education programs for children and projects that promote cultural heritage.

   Sari la bara de unelte