Cultura în şcoală | Ghid pentru artişti şi operatori culturali

Ghidul este relevant pentru o largă categorie de potenţiali parteneri ai şcolii, chiar dacă el a fost gândit pentru profesioniști în domeniile culturii şi artei. Ne-am propus să oferim operatorilor culturali îndrumare prin hăţişurile reglementărilor din domeniul educaţiei, pentru a facilita procesul de stabilire a parteneriatelor cu şcoala, cât şi informaţii despre oportunitățile de colaborare.

Ghidul ilustrează modul de organizare a sistemului naţional de învăţământ din perspectiva integrării activităţilor culturale în lucrul cu elevii, atât în contexte de educaţie formală, cât şi nonformală şi acoperă informaţii despre: baza legală pe care se fundamentează parteneriatele şcolilor cu operatorii culturali; actorii şi structurile cheie de la nivelul şcolii cu care veţi putea stabili o relaţie de colaborare; rolurile şi responsabilităţile personalului şcolar în ce priveşte aceste activităţi; sugestii practice pentru a stabili relaţii de lucru eficiente și satisfăcătoare cu reprezentanţii şcolii.

Cuprins:

Sistemul de educație

            Parteneri și parteneriate

            Curriculum național în relație cu educația prin cultură

            Programul „Școala altfel”

            Asigurarea calității

            Finanțarea activitățiilor de educație prin cultură.

Coordonatori: Petre Botnariuc, Mihai Iacob

Contribuitori: Angela Mihăilescu, Raluca Iacob

Editor: Centrul pentru Educație și Formare „Sintagma”

Consultă sau descarcă ghidul în format .pdf

Related Projects
analiza-de-nevoisce_forum_cartolină_F3-1
Sari la bara de unelte