29 octombrie | 12.15 – 13.30 | A.R.A.C.I.P. CONECTEAZĂ

Conexiuni cultură-educaţie în standardele specifice de calitate

ARCUB Gabroveni | Sala Arcelor

Inițiativele valoroase reușesc să lege lucrurile între ele, fie că vorbim despre idei, despre oameni sau despre instituții. Ele reușesc: să încurajeze efortul de echipă și colaborarea într-o manieră non-competitivă între copii și în cadrul echipei de proiect, să se deschidă către comunitate și să se adapteze la specificul școlii/profilului socio-economic al acesteia, să abordeze lucruri relevante pentru copii și probleme ale societății în care ei trăiesc.  Aceste proiecte îmbunătățesc relația cadrelor didactice cu copiii, cu mediul în care trăiesc și învață, cu alte materii și cu învățarea ca experiență.  Nu în ultimul rând, încurajează desfășurarea activităților educaționale în spații culturale și a celor culturale în școală.

Standardele naţionale de evaluare au fost nuanţate pentru fiecare tip de unitate de învăţământ (în funcţie de filieră) şi pentru fiecare nivel de şcolarizare, astfel încât punerea lor în practică să fie adecvată şi folositoare şcolii. Pentru filiera vocaţională, s-au aprobat, prin Ordin de Ministru, în 2012, standarde specifice de calitate, corespunzătoare tuturor celor patru profiluri – inclusiv artistic. La rândul lor, aceste premise ale calităţii prezintă două trepte de complexitate/adecvare, ce reflectă calea de la descriptorii universal-valabili la cei autopropuşi: standarde de acreditare şi de referinţă.

Unităţile de învăţământ preuniversitar cu program de artă – integrat sau suplimentar – oferă formarea de bază pentru artişti, fundamentul unei cariere. ARACIP urmăreşte ca resursele şi metodele să răspundă criteriilor de calitate – pentru a asigura valoare adăugată evoluţiei micilor artişti în muzică, arte plastice, coregrafie şi balet, teatru etc. Descriptorii de calitate ilustrează spaţiul de întâlnire dintre Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale – Ministerul Educaţiei Naţionale și operatori culturali, cum bine zice şi Art. 43, alin. (3) din Legea 1/2011.

Provocarea pentru operatorii culturali rezidă în a citi partitura de asemenea manieră încât să-şi identifice rolul, scena şi modalităţile care vor face ca punerea în practică a standardelor specifice să însemne punere în operă.

Virginia Blaga Marcus: Profesor doctor în filologie. La catedră, din anul 2000. A semnat articole de critică şi teorie literară în reviste culturale şi ştiinţifice, precum şi lucrarea “Intratextualitatea în opera lui Mihai Eminescu” (Ed. Junimea, Iaşi, 2015). Expert în cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (A.R.A.C.I.P.), din anul 2006. În această ipostază, a coordonat colectivul de autori care a elaborat Standardele specifice de calitate pentru nivelul liceal, filiera vocaţională – profilurile: teologic, militar şi ordine publică, pedagogic şi artistic (Anexele 6, 15 şi 16 la O. M.E.C.T.S. nr. 4688 din 29.06.2012).

Sari la bara de unelte