Angelica Mihăilescu

Angelica a coordonat procesul de realizare a ”Scenariilor educaționale pentru ciclul gimnazial” împreună cu Mihai Iacob, activitate din cadrul proiectului Lecţiile patrimoniului și autor al scenariilor și fișelor de activități pentru copii aferente la aria curriculară Limbă și comunicare.
Angelica este absolventă a Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti şi doctor în filologie. Este specializată în sociolingvistică, pragmatică (analiză conversaţională, etnometodologie, politeţe verbală), achiziţia limbilor străine și educaţie interculturală. Colaborează la realizarea unor studii, rapoarte şi cercetări pe formarea competenţelor cheie, strategii de învăţare a limbilor străine, educaţie nonformală, educaţie interculturală și contribuie la dezvoltarea cursurilor de formare a adulţilor în domeniul formării competenţelor cheie şi a educaţiei nonformale (educaţie muzeală, educaţie culturală).

Sari la bara de unelte