Bibliografie

Bîrzea, C. Manual de autoevaluare la nivelul şcolii. Proiectul pentru învăţământul rural. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Bucureşti, 2006.

Winner, E.; Goldstein, Th. R.; Vincent-Lancrin, S. Art for Art`s Sake? The impact of Arts Education. OECD – Center for Educational Research and Education, 2013. Disponibil online: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/art-for-art-s-sake_9789264180789-en#page2 (Accesat 15.11.2015).

Iacob, M. & Mihăilescu, A. (coord.), Arta în şcoală: concepte şi practici, Intitutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2014. În curs de publicare. Scurt sumar disponibil la: http://www.ise.ro/arta-in-scoala-concepte-si-practici (Accesat 15.11.2015).

Mândruţ, O. (coord.) Metodologia proiectării şi aplicării curriculumului la decizia şcolii. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2010.

Măntăluţă, O. (coord.) Şcoala altfel: să ştii mai multe, să fii mai bun! – Evaluarea programului naţional de activităţi extracurriculare şi extraşcolare 2012-2013. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2013.

Botnariuc, P.; Iacob, M. ; Mihăilescu, A. Educația prin cultură în viziunea profesorilor. Analiză de nevoi, Centrul Sintagma, 2016.

*** Descriptivul competenţelor cheie europene, după Recomandarea Parlamentului European si a Consiliului privind competențele cheie pentru învățarea pe parcursul întregii vieți, 2006/962/EC1. Disponibil online: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/04/Competente-cheie-europene.pdf (Accesat 15.11.2015).

*** Ghid pentru recunoaşterea competenţelor dobândite prin voluntariat, 2011. Disponibil online:

https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/ghid_competente_voluntariat.pdf (Accesat 15.11.2015).

*** Metodologia privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar,  planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare, din 18.06.2014.

*** Regulament de avizarea a propunerilor de curriculum la decizia școlii desfășurat în unitățile de învățământ din județul Dolj, ISJ Dolj, 2015.

Sari la bara de unelte