Despre

PRINCIPII

CREDEM în beneficiile participării la actul cultural de la o vârstă tânără și în importanţa acumulării critice a unui capital cultural semnificativ pentru fiecare individ și pentru societate.
VEDEM valoare în a aduce experienţe culturale în viaţa cât mai multor copii și tineri prin întâlniri directe cu artiști și profesioniști din domeniul cultural, prin contactul nemijlocit cu creaţia artistică și patrimoniul cultural.
SUNTEM INSPIRAȚI de reţele, instituţii și programe publice de susţinere a culturii în educaţie din alte ţări, cum este Rucsacul Cultural din Norvegia, și ne uităm atent la practicile cultural educaţionale, la contextul formal și legislativ din România atunci când facem advocacy.

MISIUNE

ÎNCURAJĂM operatorii culturali și cadrele didactice să imagineze și să dezvolte programe de calitate în parteneriat, care să valorifice potenţialul artei și culturii de a contribui la realizarea misiunii școlii.
SPRIJINIM artiști și organizaţii culturale să își dezvolte publicul prin colaborarea cu școli și grădiniţe și susţinem cadrele didactice să descopere cum, prin parteneriate creative, își pot atinge mai bine obiectivele educaţionale.
FACEM RECOMANDĂRI de politici publice informate și adaptate contextului românesc și promovăm beneficiile artei în educaţie în rândul unui public larg, alături de exemple de proiecte și organizaţii inovatoare.
NE ASUMĂM rolul de creatori ai unei reţele sub forma unei structuri flexibile de colaborare și schimb de idei care promovează parteneriatele eficiente între operatorii culturali și școlile din România.

ISTORIC

Vizită de studiu în Norvegia (2013)
Preocuparea Asociaţiei MetruCub pentru zona de intersecţie dintre activităţile culturale şi cele educaţionale a început în cadrul proiectului de mobilitate ”Susţine cultura în educaţie — exemple pozitive de integrare a iniţiativelor culturale în oferta educaţională în România prin implicarea sectorului ONG”. Mobilitatea a avut loc cu sprijinul Fondului ONG în România, program finanţat de Granturile SEE şi administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.
Întâlniri Cultura în educație (2013 - 2014)
Organizăm şase întâlniri Cultura în educaţie, ocazii de networking şi informare pentru comunitatea practicienilor culturii în educaţie. Realizate voluntar de către Asociaţia MetruCub — resurse pentru cultură şi Centrul pentru Educaţie şi Formare „Sintagma”, cu sprijinul Zona D — studio Paradis Serial şi al ART HUB, discuţiile au adus împreună aproape 60 de persoane din şcoli, organizaţii culturale, dar şi părinţi.
Susține cultura în educație (2014 - 2016)
Din noiembrie 2014 până pe 15 aprilie 2016 s-a desfăşurat proiectul Susţine cultura în educaţie cu sprijinul Fondului ONG şi cofinanţare atrasă din fondurile Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) pentru proiectul Lecţiile patrimoniului şi a Centrului Cultural al Municipiului Bucureşti (ARCUB) pentru proiectul Publicul viitorului.
Lecțiile patrimoniului (2016)
Desfășurat din februarie până pe 15 noiembrie 2016, proiectul este un demers al unui grup de actori culturali (specialiști în arhitectură și spațiu construit, curriculum, istoria artei, teoria educației, educație culturală, educație muzeală și management cultural) care dezvoltă instrumente inovatoare pentru promovarea valorii patrimoniului material din zona Piața Revoluției din București ca suport pentru exprimarea și sensibilizarea culturală a copiilor și tinerilor, în colaborare cu școli și cadre didactice din București.
Forumul Cultura în educație - ediția I
Forumul a avut loc în perioada 8–10 aprilie la sediul ARCUB — Gabroveni din București și adus împreună 153 de practicieni experimentaţi — cadre didactice specializate, artiști, mediatori și manageri culturali, reprezentanţi ai instituţiilor și administraţiei publice din România — și parinţi, profesori, studenţi, alţi artiști interesaţi din toată țara să afle de ce este arta importantă în educaţie și cum îi putem valorifica potenţialul în școlile din România.
Parteneri edu-creativi (2016)
Gândit ca un laborator de proiecte culturale realizate de artiști și organizațiile lor în parteneriat cu școli din București. În perioada august – 15 noiembrie 2016 proiectul a oferit artiştilor şi cadrelor didactice formări şi sesiuni de mentoring individual cu scopul realizării unui program cultural pe termen lung pentru elevii școlilor partenere.
2017
Continuăm să dezvoltăm Parteneri edu-creativi la nivel național cu sprijinul AFCN și să organizăm o nouă ediție a Forumului Cultura în educație. Ambele proiecte se desfășoară sub umbrela #culturaineducatie și promovează prin activitățile și resursele create importanța parteneriatelor de calitate și sustenabile dintre operatori culturali și instituțiile de învățământ și beneficiile unor astfel de colaborări pentru copii.
Sari la bara de unelte