28 octombrie | 12.05 – 13.30 | EduCab INSPIRĂ

Puterea exemplelor pozitive de implicare a culturii în comunitate

ARCUB Gabroveni | Sala Arcelor

Arta deschide porți în minte și în suflet, animă spiritul și ne duce în afara zonei de confort pentru a crește. Experiențele memorabile, care îi poartă pe copii și tineri dincolo de ceea ce știu sau cred că pot realiza le oferă ocazia contactului cu diferențe culturale, a întâlnirii și a lucrului direct cu artiști profesioniști și a expunerii publice a ceea ce au creat printr-o expoziție, un spectacol, o proiecție. Cei care se inspiră nu sunt doar cei direct implicați, iar inițiativele de succes reușesc să stârnească interes în rândul celor care nu participă, să creeze o atmosferă pozitivă, să dea naștere dezbaterilor, să atragă atenția în rândul comunității extinse.

România EduCaB este o platformă națională, inter-instituțională, inter-disciplinară lansată în 2015, cu scopul de a crește capacitatea bibliotecilor publice de a răspunde nevoilor locale, catalizând resurse educaționale pentru activarea unor mecanisme de dezvoltare durabile în comunități. România EduCaB își propune să sprijine procesul de creștere a capacității bibliotecilor publice de a funcționa ca centre de resurse pentru comunitățile locale, oferind platforma instituțională pentru ca diverse organizații și grupuri informale să se implice prin implementarea unor proiecte pe domeniul lor de expertiză, lărgindu-și astfel grupul țintă și aria de acoperire. România EduCaB este momentan în stadiu de implementare în nouă județe, i.e. Dâmbovița, Dolj, Teleorman, Vâlcea, Cluj, Brăila, Suceava, Vaslui și Timiș, cu proiecte / inițiative pilot începute sau în stadiu de planificare în 55 de comunități mici și mijlocii din România.

 

La Forumul Cultura în educație 2017 EduCab vine să vorbească despre  puterea exemplelor pozitive de a inspira și de a mobiliza oamenii să se implice pentru comunitatea lor, despre contagiunea pe care au reușit să o creeze în rețea și despre felul în care inițiativa a crescut, la inițiativa Ipsos România, pentru a ajunge să aibă o serie de parteneri strategici naționali importanți.

Participă: Ioana Dan (voluntar, Brașov), Vlăduț Andreescu (metodist al Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa), Roxana Nicolaescu (voluntar, Vâlcea și Brașov), Alina Popa (Dolj), Mirela Lica (metodistul Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava)

Ioana Dan: Este voluntar în programul EduCaB din primăvara acestui an, de când a preluat responsabilitatea pentru judeţul Braşov. Cu experienţă în recrutare şi dezvoltare de proiecte de HR, Ioana a demarat în Braşov proiectul de teatru destinat comunităţilor rurale în colaborare cu trupa „Cultură’n şură”. A iniţiat alături de colegii din Ipsos din Bucureşti şi Braşov  campania internă de strângere de carte „Vrem cărţile tale” – cea mai recentă campanie EduCaB de strângere de carte nouă şi în stare bună. De curând, Ioana a mijlocit crearea unui Hotspot EduCaB – un loc pentru citit, dotat cu cărți din campania „Vrem cărțile tale” – în cadrul proiectului @Home in Făgăraș.

Vlăduţ Andreescu: Metodist al Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, manager al Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte şi preşedinte al Asociaţiei „Tineri pentru Europa de Mâine”. Cu o vastă experienţă în proiecte de educaţie nonformală, Vlăduţ este implicat în proiectul România EduCaB din anul 2013, când Dâmboviţa a fost judeţul-pilot al companiei Ipsos pentru implementarea EduCaB. Sub coordonarea lui Vlăduţ au avut loc campanii de strângere de resurse, au fost redeschise biblioteci, au avut loc vizionări de film, cursuri de formare în domeniul educaţiei cinematografice, ateliere de introducere în modernitate, teatru în spaţii neconvenţionale şi ateliere de orientare profesională pentru copii și adolescenţi.

Roxana Nicolaescu: Este voluntar în România EduCaB din 2015, când și-a asumat județul Vâlcea. Roxana vine din Asociația Culturală Ginger Group și are experiență în management de proiect, comunicare și PR. A mijlocit o serie de proiecte în comunități pilot din Vâlcea, precum: ateliere de vorbire în public împreună cu Speaker’s Arena, Digital Parents – în colaborare cu Active Watch, atelierele CinEd – cu Fundația Culturală NeXT. Este implicată activ în campaniile de strângere de resurse ale EduCaB, pe partea de comunicare și logistică. De curând și-a asumat și județul Sibiu, unde urmărește să aducă proiecte de resuscitare a tradițiilor gastronomice ale regiunii.

Alina Popa: Voluntar în România EduCaB din 2014 de când a început în județul Dolj proiectul Carte pentru Sate, inițiind campanii de strângere de carte. A contribuit la atragerea de fonduri pentru infrastructura bibliotecii-pilot din Giubega.  Din 2015 a preluat județul Suceava, colaborând cu Asociația Rotaract în acțiuni de fundraising pentru renovarea bibliotecii din Dorneşti. Atât în Dolj cât și în Suceava urmărește implementarea unor programe de adoptare a unui stil de viaţă sănătos. De asemenea, are în plan colaborări cu entităţi locale, pentru valorificarea  patrimoniului arhitectural şi cultural din Suceava. În județul Dolj, prin programul EduBenefits urmărește implicarea companiilor locale în programul EduCaB, prin asumarea de către acestea a unei biblioteci publice din județ.

Mirela Lica: Este metodistul Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava. Este implicată în promovarea unor proiecte și programe în bibliotecile publice, care sunt de un real folos comunităților cărora le sunt adresate: în domeniul educaţiei, proiecte de promovare a lecturii şi a tradiţiilor locale. Doamna Lica a fost implicată în EduCaB din 2015 de când, în bibliotecile din Suceava au început să se deruleze proiecte prin implicarea voluntarilor din judeţ  – reabilitarea bibliotecii din Dorneşti, care nu avea nici curent electric, a fost un proiect care a readus la viaţă întreaga comunitate locală. În urma campaniei EduCaB de strângere de resurse din 2016, 30 de biblioteci din judeţ au beneficiat de cărţi, mobilier şi PC-uri, sub coordonarea logistică a doamnei Lica.

Sari la bara de unelte