Introducere

Ce îşi propune acest ghid?  |  Cui se adresează ghidul?  |  De ce este nevoie de educaţie prin arte în şcoală?  |  Cum este clasificată educaţia?  |  Care este viziunea actuală a învăţământului românesc?

Fiecare artist şi operator cultural care doreşte să se apropie de şcoală şi să o susţină în atingerea obiectivelor ei este pus în situaţia de a descoperi pe cont propriu logica şi nevoile unui sistem despre care toată lumea pare că are o opinie, dar despre care puţini au informaţii de actualitate. Proiectul „Susţine cultura în educaţie” şi-a propus să vină în întâmpinarea artiştilor şi profesioniştilor din cultură prin sistematizarea informaţiilor de strictă necesitate legate de sistemul educaţional de stat şi scoaterea în evidenţă a oportunităţilor care există în acest moment pentru crearea unor parteneriate.

Prezentul ghid îşi propune să ilustreze modul de organizare a sistemului naţional de învăţământ din perspectiva integrării activităţilor culturale în lucrul cu elevii, atât în contexte de educaţie formală, cât şi nonformală. Ghidul doreşte să ofere operatorilor culturali îndrumare prin hăţişurile reglementărilor din domeniul educaţiei, pentru a facilita procesul de stabilire a parteneriatelor cu şcoala, cât şi informaţii despre mecanismele de colaborare cu acestea. Pe cât posibil, am încercat să acoperim următoarele informaţii: a) baza legală pe care se fundamentează parteneriatele şcolilor cu operatorii culturali, b) actorii şi structurile cheie de la nivelul şcolii cu care veţi putea stabili o relaţie de colaborare, c) rolurile şi responsabilităţile personalului şcolar în ce priveşte aceste activităţi şi d) sugestii practice care să faciliteze relaţia cu reprezentanţii şcolii.

Deşi în trecut şcoala a fost o organizaţie mai puţin deschisă colaborării cu partenerii comunitari, noul cadru legal – aşa cum vom vedea în acest ghid – integrează o serie de principii moderne care facilitează deschiderea şcolii către comunitate şi o serie de oportunităţi pentru activităţi relevante de educaţie prin şi despre cultură.

Ghidul a avut la bază şi o analiză a nevoilor cadrelor didactice (Botnariuc, Iacob & Mihăilescu, 2016) în raport cu activităţile culturale organizate în parteneriat, realizată tot în cadrul proiectului „Susţine cultura in educaţie”. Nevoile identificate au fost centrate pe următoarele dimensiuni ale procesului educaţional: diversificarea abilităţilor profesionale ale cadrelor didactice; organizarea şi comunicarea cu mediul profesional; motivarea elevilor; aplicarea programelor şcolare; utilizarea unor noi instrumente didactice; complementaritatea dintre formal şi nonformal.

Studiile în domeniu, susţinute de experienţa directă a celor implicaţi, indică lipsa unei culturi a parteneriatelor cu şcoala şi nevoia de formare a ambelor categorii de profesionişti – din domeniul culturii şi artei pe de o parte şi a celor din învăţământ pe de altă parte – cât şi de susţinere a colaborării artiştilor cu şcoala prin oferirea unor instrumente specifice (Iacob și Mihăilescu, 2014).

Sari la bara de unelte