Legislație și acte normative

Abrevieri uzuale folosite în sistemul de educație |  Legislație și acte normative |  Structura și instituțiile Ministerului Educației |  Funcţiile didactice |  Comisiile din şcoli  |  Termeni specifici proiectării curriculare  |  Termeni specifici asigurării calităţii

Principalele documente normative în vigoare (15.09.2015) care vă pot fi utile în organizarea de activităţi educaţionale sunt:

 • Legea Educaţiei Naţionale (LEN) din ianuarie 2011 adoptată de Parlamentul României reglementează organizarea şi funcţionarea învăţământului românesc la toate nivelurile.
 • Hotărârea de Guvern Nr.185 din 16.04.2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale.
 • Ordin nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Ordinul oferă o serie de informaţii utile despre reţeaua şcolară, programul şcolar, managementul şi structura organizatorică ale UI, personalul acestora, regimul activităţilor şcolare şi extraşcolare, modalităţile de evaluare internă şi partenerii UI. Mai multe detalii se găsesc la Capitolul 3 – Organizare instituţională.
 • Ordin nr. 3593/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar – planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare. Ministerul Educaţiei Naţionale
 • Ordin nr.6143/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar.
 • Ordin nr. 5567/2011 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară. Ordinul reglementează modul de înfiinţare, organizare şi funcţionare a instituţiilor responsabile cu organizarea activităţii extraşcolare – Palatele şi cluburile copiilor. Aceste activităţi au rolul de a aprofunda şi diversifica cunoştinţele, de a forma, dezvolta şi exersa competenţe potrivit vocaţiei şi opţiunilor copiilor, valorificând totodată timpul liber al copiilor prin implicarea acestora în proiecte educative. Ordinul prezintă lista atribuţiilor specifice acestor instituţii, precum şi structura, procedurile administrative şi modul de finanţare.
 • Ordin nr. 3060/2014. privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar. Atunci când doriţi să desfăşuraţi o activitate care presupune deplasarea elevilor în afara spaţiului şcolii consultaţi şi procedura operaţională a inspectoratului şcolar în raza căruia desfăşuraţi activitatea privind organizarea şi desfăşurarea taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber. (ex. pentru Bucureşti, ISMB a aprobat procedura nr. 2072/ 2014).
 • Ordin nr. 5132/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte.
 • Ordin nr.3337/2002 privind activitatea desfăşurată de consilierul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare în cadrul unor unităţi de învăţământ preuniversitar.
 • Ordin nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Şcoala după şcoală”.
 • Ordin nr. 5488/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare.
 • Ordin nr. 5556/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare.
 • Ordin nr. 5557/27.10.2015 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016.
Sari la bara de unelte