3c. Motivarea elevilor

De ce anume am nevoie ca profesor?

– să am la dispoziţie soluţii pentru a le stimula curiozitatea elevilor, încrederea în sine şi satisfacţia propriilor realizări;
– să pot folosi dorinţa copiilor de a participa la astfel de activităţi şi să fie încântaţi de activităţile care vor urma;
– să obţin o reacţie adecvată a elevilor faţă de utilizarea artelor în educaţie.

De ce este aceasta o nevoie pentru profesori?

Relaţia dintre profesori şi elevi constituie o preocupare permanentă pentru cadrele didactice, deoarece determină în mod direct eficienţa învăţării. Una dintre nevoile profesorilor amintită frecvent se referă la a avea la îndemână activităţi prin care să reuşească să stimuleze interesul pentru învăţare. Ei constată că elevii sunt plictisiţi de rutina activităţilor de la clasă şi au nevoie de ceva nou.

Activităţile artistice şi culturale au atuul accesibilităţii. În viziunea cadrelor didactice acestea: „sunt activităţi extrem de plăcute pentru copii şi au un impact deosebit în sfera dezvoltării, pe mai multe paliere”, „sunt uşor de realizat, iar copiii se pot bucura de produsul muncii lor”. De asemenea, activităţile sunt apreciate şi pentru contextul de învăţare considerat stimulativ, având avantajul unui mediu plăcut şi fiind un bun catalizator al proceselor afective.

Profesorii au observat faptul că arta le oferă oportunităţi pentru derularea unor activităţi cu o componentă ludică, prin care s-ar putea acoperi nevoia de diversificare a învăţării, cu impact şi asupra motivării elevilor. Ei consideră că ar avea astfel la dispoziţie o multitudine de situaţii prin intermediul cărora copiii ar putea să se bucure de timpul petrecut la şcoală şi ar căpăta dorinţa de a cunoaşte mai mult.

În ce mod pot contribui organizaţiile culturale?

– simpla prezenţă a activităţilor culturale şi artistice în oferta educaţională a unei şcoli tinde să crească motivaţia pentru învăţare a elevilor;
– propuneri de activităţi extraşcolare şi extracurriculare din cât mai multe domenii artistice;
– proiectarea de activităţi artistice care să utilizeze tehnici de atragere si de implicare a elevului în activităţile şcolare, astfel încât să ofere modalităţi atractive pentru asimilarea cunoştinţelor;
– acordarea unei atenţii deosebite laturii emoţionale a activităţilor propuse. Este foarte important ca orice activitate artistică sau culturală să fie însoţită de procesarea experienţei la nivel afectiv.

Sari la bara de unelte