3b. Organizare şi comunicare profesională

De ce anume am nevoie ca profesor?

– să cunosc şi să pot invita artişti în şcoală;
– să colaborez cu organizaţii culturale, în folosul elevilor pe care îi coordonez;
– să stabilesc reţele de colaborare cu colegii mei şi cu artiştii disponibili;
– să am informaţii despre ceea ce se poate face;
– să ştiu cum să comunic cu un artist.

De ce este aceasta o nevoie pentru profesori?

Colaborarea şi comunicarea şcolii cu principalii beneficiari ai educaţiei şi cu reprezentaţi ai comunităţii locale (primărie şi alte instituţii din domeniul public, biserică, firme, ONG-uri) constituie indicatori de evaluare a calităţii educaţiei în cadrul unei unităţi de învăţământ. Din această perspectivă, cadrele didactice se arată interesate în mai mare măsură de mecanismele prin care ar putea colabora şi comunica mai bine cu alţi actori locali.

Comunicarea priveşte şi relaţia cu părinţii („arta m-a ajutat să mă apropii de copii, dar şi de părinţi”) sau colegi, precum şi cu reprezentanţi ai comunităţii. Profesorii doresc să stabilească punţi de legătură atât cu proprii colegi cât şi cu organizaţii culturale. În situaţiile în care şcoala se află în mediul rural, nevoia de a avea la dispoziţie mecanisme prin care profesorii să poată intra în comunicare cu artişti şi organizaţii culturale este mult mai mare. Profesorii consideră util să aibă ocazii noi de a participa la discuţii, conferinţe şi dezbateri cu artişti şi pedagogi.

Profesorii se declară dispuşi să caute un artist care să colaboreze cu şcoala, să cunoască profesionişti din domenii culturale, să colaboreze pe termen lung, pentru a facilita accesul copiilor la cultură. Din experienţe concrete, profesorii au constatat că activităţile artistice pot fi un facilitator pentru comunicarea dintre ei şi elevi. Comunicarea cu artistul poate însemna o experienţă care să conducă la schimbarea practicilor de comunicare internă (cu elevii, cu ceilalţi profesori, cu personalul auxiliar şi administrativ din şcoală).

Un exemplu de comunicare între organizaţia culturală şi şcoală este oferit de site-ul Asociaţiei De-a arhitectura (http://de-a-arhitectura.ro/inscrieri/) care pune la dispoziţia profesorilor şi a arhitecţilor voluntari o pagină destinată exprimării intenţiilor de a derula activităţi în comun. Astfel, pot intra în legătură persoanele interesate de derularea unor programe privind arhitectura şi spaţiul construit.

Dacă ne referim la conţinutul comunicării dintre cele două părţi, se resimte nevoia de a avea la dispoziţie servicii funcţionale de consiliere şi mediere a întâlnirilor cu artiştii şi organizaţiile culturale, fiind încă puţine persoane şi organizaţii specializate pe această zonă.

În ce mod pot contribui organizaţiile culturale?

– baze de date cu cei care doresc să colaboreze cu şcolile: o listă a artiştilor şi organizaţiilor culturale interesate să vină în şcoli; persoane de contact; persoane resursă;
– crearea de mecanisme/modalităţi de comunicare cu operatorii culturali prin intermediul cărora profesorul să poată cunoaşte artişti sau organizații culturale cu care să colaboreze; platformă de comunicare pentru schimbul de idei şi bune practici;
– newsletter trimis către profesorii interesaţi cu informaţii privind oportunităţi de derulare a unor proiecte în domeniul educaţiei artistice şi culturale;
– semnalarea resurselor existente: baze de date, arhive, etc.
– organizarea de schimburi de bune practici cu persoane care au dezvoltat activităţi în această zonă.

Sari la bara de unelte