Cultivăm competențe

Organizăm sesiuni de formare şi întâlniri informale pe tematici variate privind provocările culturii în educație

Asociația MetruCub – resurse pentru cultură a fost înfiinţată în anul 2012 cu scopul de a funcţiona ca o platformă de întâlnire, dezbatere şi expertiză pentru profesioniştii din domeniul cultural – artistic. MetruCub îşi propune să exploreze, să sprijine şi să dezvolte sectorul cultural prin studii de specialitate, prin proiecte interdisciplinare şi prin crearea unui context în care artişti, operatori culturali, cercetători şi autorităţi să se poată întâlni şi comunica. Credem în rolul important al artei şi culturii în dezvoltarea fiecărui individ şi a societăţii în ansamblu şi pledăm pentru un management cultural profesionist şi o fundamentare obiectivă şi democratică a politicilor ce vizează domeniul cultural.

Fundaţia Gabriela Tudor a fost înfiinţată de Cosmin Manolescu şi Gabriela Tudor cu scopul de a promova şi susţine dezvoltarea dansului contemporan în România. De la înfiinţarea sa în 1997, fundaţia a lucrat pe trei niveluri de intervenţie: dezvoltarea profesională a artiştilor şi practicienilor din domeniul dansului contemporan (ateliere, rezidente, traininguri); cercetare artistică, producţie şi prezentare de evenimente (spectacole, festivaluri, platforme); distribuţia pieselor coregrafice în România şi în străinătate; activități de lobby și advocacy în sprijinul artelor contemporane.

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” derulează programe de formare universitară în domeniile teatrului, cinematografiei, televiziunii şi multimedia la un grad ridicat de profesionalism artistic şi pedagogic. În componenta departamentelor facultăţilor de teatru şi film se regăsesc departamente de specialitate artistică şi complementară, în acest moment acordându-se o importanţă sporită cunoştinţelor de management cultural şi activităţilor de educaţie teatrală dedicată tinerilor (elevi, studenţi) care se îndreaptă şi spre alte profesii decât cele specific artistice. Relaţia interpersonală profesor – elev/student se află în centrul procesului de formare profesională şi personală.

Misiunea Fundaţiei pentru o societate deschisă este de a promova modele pentru dezvoltarea unei societăţi bazate pe libertate, responsabilitate şi respect pentru diversitate. Pentru îndeplinirea acestei misiuni, Fundaţia pentru o societate deschisă derulează o serie de programe ce urmează priorităţile strategice. În prezent, aceste priorităţi sunt următoarele: advocacy şi activism pentru funcţionarea responsabilă şi eficientă a sectorului public; studii, cercetări, analize și producerea de expertiză pentru fundamentarea de politici publice mai bune; realizarea de activități educaționale și de instruire în vederea promovării valorilor democratice și pentru consolidarea societății civile din România; construirea de modele pentru dezvoltare comunitară integrată.

Centrul pentru Educaţie şi Formare „Sintagma” îşi propune să faciliteze contactul între specialişti în educaţie şi persoanele care pot beneficia de experienţa lor. Principalele activităţi oragnizate de Centrul Sintagma ţin de crearea unor programe educaţionale, editarea de publicaţii, cercetare în domeniul educaţiei şi formării profesionale şi de dezvoltarea de instrumente educaţionale în cadrul unor proiecte. Acestea activităţi urmăresc promovarea dreptului la educaţie a tuturor categoriilor de persoane, în special cele aflate în situaţie de risc datorită unui nivel redus de calificare.

Sari la bara de unelte