Parteneri din sistemul de educație și alte instituţii publice

Părinţii – parteneri educaţionali | Parteneri din sistemul de educație și alte instituţii publice

În vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională/planul de acţiune al unităţii de învăţământ, unităţile de învăţământ pot realiza parteneriate educaționale cu alte unități de învățământ de diferite niveluri, cluburi şi palate ale copiilor, cu centre de consiliere sau centre logopedice, cu Inspectoratul Școlar județean, respectiv inspectoratele de sector din Municipiul București, cu Palatul Național al Copiilor sau palatele județene ale copiilor, casele corpului didactic, case de cultură, furnizori de formare continuă, sau cu alte unități conexe ale Ministerul Educaţiei. Aceste acorduri se pot institui pe termen scurt, mediu sau lung pentru a răspunde unor nevoi specifice identificate în strategiile sau planul managerial și cel de acțiune al școlii. Aceste instituții pot contribui cu diferite resurse (metodologice, umane, materiale, financiare etc.) la realizarea activităților prevăzute în acordul de parteneriat în care se precizează drepturile și obligațiile fiecărei părți implicate. Tipul de parteneriat diferă de la o instituție la alta în funcție de viziunea instituțională, de obiectivele urmărite sau de resursele existente în cele două organizații. Cele mai întâlnite parteneriate sunt consorțiile școlare și parteneriatele pentru Programul „Școala după școală”. În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii de învăţământ, în protocol se va specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii copiilor/elevilor. În cazul parteneriatelor cu unități de învățământ din străinătate încheiate cu scopul derulării de activităţi comune de dezvoltare a personalităţii copiilor şi a tinerilor, trebuie avută în vedere inclusiv legislaţia în vigoare din statele din care provin instituţiile respective.

Autorităţile publice locale

Consiliul Județean are un rol important în finanțarea școlilor și a unor posturi cum ar fi cel al mediatorului școlar, dar și în susținerea prin diferite modalități a activităților educaționale (oferirea de spații pentru evenimente cultural-educaţionale, de beneficii diverse elevilor și personalului școlii sau familiilor). Acestea susțin, alături de alte organizaţii cu competenţe în domeniu, activităţile educative și recreative de tip „Școala după școală”.

Direcțiile Generale de Asistență Socială și de Protecţia Copilului, inspectoratele județene și unitățile de poliție locale, unitățile sanitare locale reprezintă, deasemenea, parteneri potențiali ai unităților de învățământ care pot oferi specialiști din diferite domenii și pot contribui la realizarea unor activități educaționale autentice în medii relevante. Prin aceste parteneriate se pot organiza la nivel local centre comunitare de învăţare permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaţionale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-ţintă interesate.

Partenerii sociali

Unitățile de învățământ pot încheia protocoale de colaborare cu agenții economici în vederea realizării de vizite în companii, invitarea unor profesioniști pentru discuții cu elevii pe teme profesionale, educaționale sau culturale, pentru realizarea de parteneriate şi protocoale de colaborare de instruire practică în cadrul unor companii. Tabloul partenerilor posibili este completat de reprezentanții sindicatelor, ai bisericii, asociaţiilor profesionale și organizaţiilor nonguvernamentale care pot susține drepturile profesorilor, respectiv contribui la organizarea de activități educative și culturale relevante și semnificative (ex. organizarea de excursii, pelerinaje la mănăstiri etc.).

Sari la bara de unelte