A.C.T. – Artă. Comunitate. Transformare

>> A.C.T. – Artă. Comunitate. Transformare <<
Proiect-pilot de intervenție culturală în Dor Mărunt și Sărulești
Organizație suport: Fundația pentru o societate deschisă (în perioada derulării proiectului, Fundația Soros România)

Domenii de activitate
Dans | Teatru | Arte vizuale | Patrimoniu imaterial |Interdisciplinar

Statutul inițiatorului
ONG

Descrierea proiectului
A.C.T a fost un program de artă cu dimensiune educativă și socială demarat de Fundația Soros (actualmente Fundația pentru o societate deschisă) în 2012. Scopul său a fost să contribuie la revitalizarea socială a unor comunități dezavantajate prin mediere cultural-artistică, plecînd de la convingerea că arta este un catalizator al schimbării sociale, cu rol semnificativ în construirea și dezvoltarea comunităților și a unei societăți deschise.

Proiectul-pilot propus pentru primul an de activitate al programului s-a desfășurat în două comunități rurale din județul Călărași, Dor Mărunt și Sărulești. Au făcut parte din proiect elevii celor două școli din aceste sate.

Proiectul a abordat nevoia derulării de activităţi de educaţie nonformală prin artă în şcoli, activităţi care să fie centrate pe capacitarea (empowerment-ul) copiilor, pe stimularea creativităţii şi a reflecţiei constructive legate de comunitatea din care fac parte. Copiii au putut lucra în cadrul unor ateliere de lucru atât cu artiști profesioniști, cât și cu facilitatori fără profil artistic, dar care aveau o metodologie clară și o bogată experiență în tipul de activități propuse (teatru forum, teatru de umbre, modelaj/colaj etc.). Proiectul nu a avut o componentă de acompaniere psihologică, însă, pe întreaga sa durată, a existat un facilitator comunitar pentru ambele sate, care a mediat atît intrarea în cele 2 comunități, cît și legătura cu familiile, școlile și autoritățile locale.

Activitățile s-au derulat în sălile de clasă ale celor două școli din Dor Mărunt și Sărulești și în sediul Centrului de prevenire a abandonului școlar din Sărulești. În Dor Mărunt, evenimentele publice precum spectacolele de teatru de umbre și piesele de teatru forum, s-au derulat la căminul cultural.

Activitățile derulate – obiective și rezultate:
> O serie de 5 ateliere artistice. Obiectivul atelierelor a fost să încurajeze creativitatea copiilor prin activităţi artistice concrete, să-i stimuleze pe aceştia să exploreze realitatea din care fac parte, să-şi dezvolte puterea de reprezentare şi de liberă exprimare prin intermediul artei. Accentul în cadrul atelierelor nu a fost pe formarea de aptitudini şi competenţe artistice sau pe activităţi strict recreative, ci pe abordări care mizează pe arta ca mijloc de identificare şi stimulare a potenţialului creativ şi de deschidere a unor noi perspective pentru copii. În cadrul proiectului-pilot s-au derulat 5 tipuri de ateliere susţinute de artişti sau facilitatori cu experienţă în iniţiative de artă cu dimensiune socială. Cele 5 tipuri de ateliere derulate atât în Dor Mărunt cît şi în Săruleşti au fost:
Ateliere de teatru de umbre (rezultat: 2 piese de teatru de umbre, produse şi promovate în întregime împreună cu copiii, despre cum văd aceștia satele).
Ateliere de pictură, colaj, origami, modelaj în lut, cu tema „Acasă” (rezultat: 2 expoziții cu obiectele realizate de copii în școală – căsuțe din lut, din carton, obiecte din origami).
Ateliere interdisciplinare de fotografie, desen, colaj: prin intermediul acestora, copiii au redescoperit spaţiile în care locuiesc.
Ateliere de mişcare corporală şi dans contemporan (rezultat: un spectacol-improvizație de dans contemporan în școala din Sărulești).
Ateliere de scris povești despre comunitate / storytelling (rezultat: 2 spectacole cu poveștile copiilor).

> Ateliere de teatru forum, ca instrument cultural de intervenţie socială, despre cum văd şi cum rezolvă adolescenții o problemă a comunităţii lor. Elevii au construit 5 piese de teatru forum şi au avut reprezentaţii în cadrul şcoliilor, precum și ulterior în cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului de Teatru Forum organizat de Asociația A.R.T. Fusion la București.
> Un film documentar despre activităţile proiectului cu copiii.
> Un eveniment de promovare a proiectului cu organizaţii care derulează proiecte de implicare socială prin artă în România – “Copii tehnologici și păstrăvii aurii”. Intervenția artistică în comunități defavorizate, noiembrie 2012, studio ZonaD, București. Scopul mesei rotunde a fost unul de diseminare de bune practici, schimb de experienţă şi know-how, investigarea posibilităţilor de colaborare în jurul unor iniţiative de interes comun pentru sporirea impactului în comunităţi şi profesionalizarea continuă a celor care lucrează în această zonă a artei active şi implicate social.

Din punct de vedere calitativ, proiectul a stimulat vizibil interesul copiilor faţă de activităţi de educaţie nonformală prin artă, cu rezultate benefice asupra creşterii gradului de conştientizare a propriului lor potenţial creativ. De asemenea, activitățile axate pe stimularea potențialului creativ și a reflecției asupra problemelor și dezvoltării comunităților au creat un cadru favorabil pentru activarea și implicarea copiilor în comunităților lor, pentru autocunoaștere, creșterea încrederii de sine a copiilor și au dus la dezvoltarea de noi atitudini, abilități și competențe: construirea unei narațiuni, lucrul în echipă, tehnici de improvizație și capacitatea de a se adapta și de a face față unei situații de opresiune, abilități de comunicare, flexibilitate și asertivitate.

Indicatorii utilizaţi în evaluarea acestor rezultate: numărul de copiii interesaţi să participe la atelierele artistice şi cele de teatru forum; evaluările directe ale copiilor participanţi la activităţi (în scris şi verbal) și ale coordonatorilor de ateliere.

Anul lansării proiectului
2012

Status
Încheiat, iunie 2013

Beneficiari pe grupuri de vârstă
Școală primară | Gimnaziu

Arie de acțiune
Local

Traineri/ experți/ artiști implicați
– Cosmin Manolescu, coregraf și dansator / facilitator ateliere de mişcare corporală şi dans contemporan
– Daniela Pălimariu, artist vizual / facilitator aeliere interdisciplinare de fotografie, desen, colaj
– Gențiana Albotă, artist vizual / facilitator ateliere de teatru de umbre și ateliere de storytelling
– Ana Maria Grădinariu, facilitator ateliere de teatru forum
– Alina Iordache, facilitator ateliere de teatru forum
– Ioana Schiau, facilitator ateliere de pictură, colaj, origami, modelaj în lut
– Cerasela Lupu, facilitator comunitar

Număr beneficiari
165 de copii, elevi ai celor două școli generale din satele Dor Mărunt și Sărulești, cu vîrste între 7 și 14 ani (dintre aceștia, aproximativ 50 de copii romi).

Număr de ediții
2

Parteneri
> Centrul de prevenire a abandonului școlar din Sărulești / Fundația Copii în Dificultate: s-a ocupat de selecția elevilor pentru atelierele din comunități, de menținerea legăturii cu copiii, profesorii și primăriile locale, pentru buna derulare a proiectului, de desemnarea unui facilitator comunitar local pentru organizarea activităților cu copiii, de asigurarea spațiilor de desfășurare a acțiunilor, de promovarea proiectului la nivelul comunității.
> Școlile partenere, Școala generala din Sărulești și Școala generală din Dor Mărunt: au selectat copiii pentru atelierele din comunități, au desemnat profesori coordonatori la nivel local pentru organizarea activităților cu copiii, au asigurat spațiile de desfășurare a acțiunilor și au promovat proiectul la nivelul școlilor.
> Veioza Arte: a realizat documentarea video.

Buget
a) mare > 10.000 Eur
b) fonduri private

Direcții de dezvoltare ale proiectului
Proiectul a luat sfîrșit în 2013, fără perspectiva unei posibile continuări (motive: lipsa fondurilor și reprioritizarea domeniilor de intervenție ale organizației inițiatoare).

Documentare video online

Trailer

Documentar activități 2012

Documentar atelier teatru de umbre

Documentar ateliere de teatru forum

Documentar ateliere de dans contemporan la Sărulești

Persoana și datele de contact ale organizatorilor
Bianca Floarea, coordonator de proiect
E-mail: info@fundatia.ro
Web: www.fundatia.ro / artapeharta.wordpress.com (blogul proiectului)
Tel: 021 212 11 01/02

Related Projects
    Sari la bara de unelte