Asociația Dintr-un Basm

>> Asociația Dintr-un Basm <<

Domeniu de activitate
Interdisciplinar

Statutul inițiatorului
ONG | Inițiativă de artist

Descrierea proiectului
Asociația Dintr-un Basm promovează educația prin artă și metode creative. Proiectul nostru vizeaza metodele artistice si creative utilizate in educatie, in procesul de predare si invatare, precum si toate aplicațiile și manifestările educaționale din orice ramură a artei: muzică, dans, literatură, teatru, arte vizuale, arhitectură, film/cinema. Proiectul cuprinde de asemenea trei concursuri anuale pe tematici diverse, care pot fi abordate prin mijloacele și tehnicile artelor plastice: Concursul de arte textile ”Alege sa iubesti!”, Concursul de ceramica si modelaj ”Artele focului” si Olimpiada de arte vizuale pentru copii. Juriul avand specialisti din aceste domenii, cele mai reușite activități educative și rezultatele lor sunt răsplătite prin diplome si premii.

Temele specifice fiecărui concurs abordează și domenii ale științelor naturii, geografiei, istoriei, istoriei artei, educației ecologice, educației civice, educației religioase, precum și ipostaze ale celorlalte arte: muzica, dansul, teatrul, cinematografia, arhitectura, literatura, așa cum sunt sunt utilizate în procesul educational pentru a preda diferite subiecte prin mijloacele fructuoase ale Artelor. Scopul nostru este de a promova programele de arte în educație, deci dorim să gratificăm profesorii care aplică metode creative și interdisciplinare în procesul de predare de zi cu zi, precum și pe elevii lor.

Cele trei concursuri au fost lansate separat, in colaborare cu Asociatia ”Gaspar, Balthazar&Melchior” si ISMB: Olimpiada de arte vizuale a fost la a X-a editie in 2015, Concursul de arte textile, la a IX-a editie, iar Concursul de ceramica si modelaj, la a VIII-a editie, iar incepand din 2015 vor fi cuprinse in proiectul de mai mare amploare „Șotronul artelor”.

Obiective
> Schimbul de experiență cu elevi si profesori din alte zone geografice;
> Implicarea și atragerea elevilor, profesorilor și părinților către latura creativă a educației;
> Formarea unui caracter armonios, unei personalități echilibrate, prin abordarea celor trei zone ale cunoașterii: Binele, Adevărul și Frumosul;
> Abordarea științelor prin metode artistice și creative;
> Dezvoltarea unei atitudini apreciative față de lume, prin aprecierea frumosului artistic și estetic.

Persoanele implicate in proiectele organizatiei sunt artisti profesionisti in diverse domenii artistice, precum si profesori de arte in invatamantul formal sau non-formal. In cadrul proiectelor au participat ca parteneri institutii si profesori din invatamantul prescolar, primar, gimnazial si liceal.

Anul lansării organizației
2009

Status
În curs

Beneficiari pe grupuri de vârstă
Grădiniță | Școală primară | Gimnaziu

Arie de acțiune
Național

Traineri/ experți/ artiști implicați
5 artiști organizatori si 10 membri ai juriului (artisti din diverse domenii), între care Mădălina Gheorghe-Tănase, Maria-Cosmina Dragomir, inițiatoare ale organizației, profesori

Număr beneficiari
va fi completat

Parteneri
Gradinita nr. 217, Scoala Sf. Trei Ierarhi, Scoala ”Tadeusz Kosciuski” Poznan, Polonia

Buget
0 / voluntariat

Direcții de dezvoltare ale proiectului
Ne dorim o implicare superioara calitativ si cantitativ a artelor in educatie, de aceea vom continua sa organizam anual proiectul educational Sotronul artelor si vom incerca sa incurajam manifestarile artistice din toate domeniile (muzica, dans, teatru etc.).

Documentare video online

Persoana și datele de contact ale organizatorilor
Mădălina Gheorghe-Tănase, Maria-Cosmina Dragomir
E-mail: dintrunbasm@gmail.com
Web: www.visindungi.ro, www.olimpiada.copiilor.ro, www.textilele.copiilor.ro
Tel: 0724 573 768

Related Projects
    Sari la bara de unelte