Câte-n lună și-n mansardă

>> Asociația Câte-n lună și-n mansardă <<

Domenii de activitate
Patrimoniu material | Patrimoniu imaterial

Statutul organizației
ONG

Descrierea organizației
Asociaţia are drept scop realizarea și promovarea unor programe de educație și cultură care să încurajeze dezvoltarea personală și să contribuie la îmbunătățirea vieții sociale și culturale. Asociația „Câte-n lună și-n mansardă” promovează și susține diversitatea și coeziunea socială, integrarea în viața socio-economică a grupurilor sociale marginalizate, defavorizate sau vulnerabile. Asociația susține programe de ecologie urbană, de integrare a individului în mediul în care trăiește. În acest sens, obiectivele Asociației sunt:
> Crearea unui mediu socio-cultural care să faciliteze dezvoltarea unor abilități creative, îmbunătățirea unor deprinderi și a unor cunoștințe care se regăsesc în domeniile de activitate ale Asociației.
> Implicarea diverșilor actori sociali (mediu academic și instituții de învățământ; administrația publică centrală și locală, mediu de afaceri, asociații patronale, profesionale și sindicale, instituții culturale, ONG-uri etc.) prin crearea de parteneriate pentru a răspunde provocărilor privind accesul indivizilor la drepturi și libertăți fundamentale și îmbunătățirea calității vieții din punct de vedere educațional, cultural și social.
> Folosirea instrumentelor artei și a psiho-pedagogiei pentru dezvoltarea unor tehnici de educație non-formală în rândul copiilor, tinerilor, precum și adulților.
> Cercetarea și valorizarea patrimoniului cultural și natural.

Cele cinci membre fondatoare ale Asociației au o experiență de peste 10 ani în domeniul dezvoltării și implementării proiectelor culturale, atât în mediul organizațiilor non-guvernamentale, cât și în cadrul instituțiilor de stat. Proiectele la care au participat ca formatori, manageri de proiect, consilieri, cercetători au avut o tematică largă, fiind axate pe domenii ca educație, arte și proiecte editoriale. Între proiectele de tip educațional se numără: “Centrul de responsabilizare parentală”, “Implementarea de soluții e-educație în cadrul Muzeului Național al Țăranului Român” (proiect fonduri structurale), “Childhood. Remains and Heritage” (proiect finanțat din fondurile europene Cultura 2007-2013), “Joaca de-a timpul” și “Joaca de lut” (proiecte educaționale cu finanțare privată dedicate copiilor din medii defavorizate), “Cinema.edu” (proiect de educație cinematografică pentru elevi și liceeni din București) etc.

Anul lansării organizației
2012

Status proiecte educaționale
În curs

Beneficiari pe grupuri de vârstă
Școală primară

Arie de acțiune
Național

Traineri/ experți/ artiști implicați
> Ana Iuga, Ioana Barbara Tănase, Magda Minoiu, Simona Gal, Valentina Bâcu (membre fondatoare)
> artiști vizuali contemporani, arhitecți, sociologi, autori de carte pentru copii, ilustratori, redactori de carte

Număr beneficiari
peste 3.000

Parteneri
AFCN, Muzeul Țăranului Român, Fundația Pro Patrimonio, Muzeul Național de Artă Contemporană

Buget
a) mare > 10000 Eur
b) fonduri publice | fonduri private

Direcții de dezvoltare ale organizației
Ne propunem să promovăm patrimoniul cultural român prin diversificarea proiectelor (de educație muzeală, de încurajare a meșteșugurilor pe cale de dispariție, de încurajare a păstrării spcificului local prin conservarea arhitecturii tradiționale, expoziții, ateliere interactive și non-formale de promovare a patrimoniului cultural în rândul copiilor, publicații culturale) și prin acoperirea mai multor categorii de vârstă.

Documentare video online

Persoana și datele de contact
Valentina Bâcu
E-mail: valentina.bacu@gmail.com
Web: www.lunadinmansarda.ro
Tel: 0742 011 027

Related Projects
    Sari la bara de unelte