Cultura în şcoală | Ghid pentru artişti şi operatori culturali

Cultura în școală. Ghid pentru artiști și operatori culturali

Ghidul este relevant pentru o largă categorie de potenţiali parteneri ai şcolii, chiar dacă el a fost gândit pentru profesioniști în domeniile culturii şi artei. Ne-am propus să oferim operatorilor culturali îndrumare prin hăţişurile reglementărilor din domeniul educaţiei, pentru a facilita atât procesul de stabilire a parteneriatelor cu şcoala, cât şi informaţii despre oportunitățile de colaborare.

Ghidul ilustrează modul de organizare a sistemului naţional de învăţământ din perspectiva integrării activităţilor culturale în lucrul cu elevii, atât în contexte de educaţie formală, cât şi nonformală, şi acoperă informaţii despre: baza legală pe care se fundamentează parteneriatele şcolilor cu operatorii culturali; actorii şi structurile-cheie de la nivelul şcolii cu care veţi putea stabili o relaţie de colaborare; rolurile şi responsabilităţile personalului şcolar în ce priveşte aceste activităţi; sugestii practice pentru a stabili relaţii de lucru eficiente și satisfăcătoare cu reprezentanţii şcolii.

Coordonatori: Petre Botnariuc, Mihai Iacob

Contribuitori: Angela Mihăilescu, Raluca Iacob

Centrul pentru Educație și Formare „Sintagma”

București, 2016

Consultă sau descarcă ghidul în format .pdf

Related Projects
Sari la bara de unelte