De-a Arhitectura

>> Asociația De-a Arhitectura <<

Domenii de activitate
Arhitectură | Design | Patrimoniu material | Interdisciplinar

Statutul organizației
ONG

Descrierea organizației
Credem că o schimbare a paradigmei culturii arhitecturale şi urbane a societăţii româneşti actuale nu se poate face decât pornind de la educaţia copiilor, viitorii cetăţeni şi formatori indirecţi de opinie ai părinţilor lor. Această idee a dat naştere programului cultural „De-a Arhitectura”.

MISIUNE
> Dezvoltarea şi promovarea educaţiei de arhitectură şi mediu construit pentru publicul larg în vederea conştientizării şi a cunoaşterii valorilor arhitecturii, design-ului şi ale urbanismului. Numai prin înţelegerea şi asumarea lor de către diverse categorii de public se poate asigura o creştere durabilă a calităţii mediului construit din mediile urbane şi rurale.

OBIECTIVE
> Demonstrarea diverselor posibilităţi de comunicare a cunoştinţelor şi principiilor privind o arhitectură de calitate şi un mediu construit durabil către categorii variate de public-ţintă;
> Influenţarea deciziilor pentru includerea în aria curiculară a educaţiei de arhitectură şi mediu construit în mediu şcolar;
> Încurajarea cadrelor didactice să includă noţiuni şi principii legate de mediul construit durabil în materiile pe care le predau deja;
> Includerea educaţiei de arhitectură şi mediu construit în programe de instruire a adulţilor;
> Recunoaşterea arhitecturii şi a urbanismului ca şi componente importante ale sferei culturale, care sunt necesare unei dezvoltări armonioase a societăţii;
> Familiarizarea publicului larg cu rolul arhitectului şi al urbanistului în societate;
> Conştientizarea responsabilităţii civice pe care o are orice cetăţean de promovare a mediului construit de calitate şi deci creşterea gradului de implicare a cetăţenilor în procese de planificare şi proiectare care afectează mediul lor de viaţã;
> Respectarea valorilor şi tradiţiilor legate de mediul construit;
> Continua pregătire a profesioniştilor din domeniul arhitecturii şi al urbanismului în vederea unei mai mari disponibilităţi de comunicare cu publicul larg.
De-a Arhitectura propune programe educative de educaţie non-formală pentru copii despre arhitectură şi mediu construit, care se desfăşoară în şcoli, muzee şi în cadrul evenimentelor de arhitectură şi design.

În 2015, echipa De-a Arhitectura este formată din 21 de arhitecţi, 4 cadre didactice, peste 100 de voluntari arhitecţi, precum şi colaboratori în ştiinţele educaţiei, grafică, film, fundraising.

Anul lansării organizației
2013

Status proiecte educaționale
În curs

Beneficiari pe grupuri de vârstă
Grădiniță | Școală primară | Gimnaziu

Arie de acțiune
Național

Traineri/ experți/ artiști implicați
2012-2015: 300 arhitecţi, 250 cadre didactice
Membri fondatori:
> Corina Croitoru – arhitect asociat TAILORS & CO., membru OAR B
> Miruna Grigorescu – arhitect, MA management urban, project manager AFI Europe, membru OAR B
> Vera Marin – arhitect-urbanist, lector universitar, președinte ATU, arh. asociat SQUARE BAU, membru RUR
> Claudia Pamfil – arhitect-urbanist, trainer, director Grupul pentru Dezvoltare Locală
> Mina Sava – arhitect asociat A STIL, membru OAR B, președintele asociației De-a Arhitectura
> Eliza Yokina – architect asociat SYAA, membru OAR B

Număr beneficiari
Pe an o medie de 3.000 de elevi implicați în programe educaţionale. Între 2012-2015:
> 4.120 elevi în programul educaţional.
> 2.500 elevi în conferinţele inspiraţionale.
> 420 copii în ateliere hands-on.

Parteneri
> Filiala Teritorială Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România (FTB OAR), Uniunea Arhitecţilor din România (UAR), Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (FPSE) – Universitatea Bucureşti
> Parteneri în evenimente 2014: OAR Timiş, Inspectoratul Şcolar al judeţului Sibiu, Uniunea Arhitecţilor din Romania Filiala Sibiu, Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea a OAR, Facultatea de Arhitectură Timişoara, Filiala Teritorială Braşov-Covasna-Harghita a OAR, Heritas-Fundaţia Transilvană pentru Dezvoltare Integrată, Protecţie şi Revitalizare a Patrimoniului Cultural, ISJ Bacău, UAR Bacău, ISJ Constanţa, ISJ Sibiu, OAR Sibiu, ISJ Timiş, Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti, Teatrul pentru copii şi tineret Gong Sibiu, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş, UAUIM – Facultatea de Design Interior, Casa Corpului Didactic Bucureşti, S.C. Planwerk S.R.L., Şcoala nr. 4 Sibiu, Şcoala 39 „Nicolae Tonitza” Constanţa, Şcoala „Mihai Sadoveanu” Bacău, Antonescu Pr & Consulting, Galateca, M1 Crama Atelier, Simbio, Siniat, SOR, Tipro, vertizontal.ro, Grădina Botanică Bucureşti, Societatea Ornitologică Română, Concrete House, UAUIM, URBAN EYE FESTIVAL, Fundaţia Cărtureşti, Clubul Copiilor din Vălenii de Munte, APMR

Buget
a) mare > 10.000 Eur
b) altele: finanțare Taxa de timbru de arhitectură prin UAR si OAR, granturi proiecte culturale OAR, campanii proprii de fundraising, crowdfunding, campanii de fundraising sportive, sponsorizări firme, sponsorizări 2%, 20%, donații, vânzări

Direcții de dezvoltare ale organizației
Obiective 2015-2017
> Număr constant de arhitecţi îndrumători, cu experienţă în predare de-a arhitectura, care să utilizeze programele educaţionale;
> Dezvoltare de programe educaţionale noi pentru şcoli şi muzee;
> Continuarea şi îmbunătăţirea programelor aflate în derulare;
> Consolidarea reţelei de arhiţecti mediatori/îndrumători;
> Eficientizarea organizatiei la nivel naţional.
Obiective 2017-2020
> Crearea unei noi specializari ai arhitectului – arhitectul mediator/ îndrumător pentru copii, tineri, adulţi.
> Introducerea în curicula şcolară obligatorie a noţiunilor de arhitectură şi mediu construit.

Documentare video online
Canal vimeo: https://vimeo.com/user15530678

Persoana și datele de contact
Mina Sava
E-mail: office@de-a-arhitectura.ro
Web: www.de-a-arhitectura.ro
Tel: 0723 588 628

Related Projects
    Sari la bara de unelte