Educaţia non-formală în muzee

>> Educaţia non-formală în muzee <<
Instituţii organizatoare: Muzeul Naţional de Artă al României, Casa Corpului Didactic Bucureşti, Asociaţia Prietenii MNAR

Domenii de activitate
Arte vizuale | Interdisciplinar

Statutul inițiatorului
Instituție publică

Descrierea proiectului
Muzeul Naţional de Artă al României desfăşoară de mulţi ani programe de educaţie muzeală pentru copiii din şcolile bucureştene, pentru cei din provincie sau provenind din medii defavorizate sau chiar şi copiii cu diverse dizabilităţi. De-a lungul timpului specialiştii educaţie ai muzeului au devenit atât recunoscuţi pentru profesionalismul lor, cât şi excedaţi de şcolile care doreau să participe la aceste programe, ce propuneau includerea demersului educativ muzeal în curricula şcolară.

În acest context s-a propus realizarea unui curs, acreditat CNFPA, care să permită ulterior cadrelor didactice să folosească în demersul educaţional curricular patrimoniul MNAR. Astfel, în colaborare cu Casa Corpului Didactic – care s-a ocupat în principal de depunerea spre acreditare a dosarului – s-a realizat cursul Educaţia non-formală în muzee. În cele 30 de ore de formare se ofereau atât informaţii ce ţineau de sfera non formalului, de cea curriculară, dar şi informaţii artistice, specifice patrimoniului MNAR. Participanții ar fi trebuit ca, la sfârşitul orelor de curs, să poată realiza pe cont propriu activităţi educative cu copiii în muzeu (MNAR).

Au participat cadre didactice atât din ciclul primar, cât şi din gimnaziu, însă în ciuda interesului mărit manifestat pentru informaţia oferită, doar 3 învăţători au şi aplicat ulterior în muzeu cele învăţate.

În cadrul cursului au avut loc două formări, în anul 2009 şi în anul 2010, după care echipa formatorilor s-a dezmembrat din diverse motive, unele ţinând atât de sfera personală a fiecăruia (concedii de maternitate, de exemplu), dar şi de probleme de comunicare în cadrul echipei.

Anul lansării proiectului
2009

Status
Încheiat

Beneficiari pe grupuri de vârstă
Grădiniță | Școală primară |Gimnaziu | Cadre didactice

Arie de acțiune
Local

Traineri/ experți/ artiști implicați
Cristina Toma, Iulia Iordan, Angelica Iacob – educatori muzeali
Angela Mihăilescu – cercetător la Institutul de Științe ale Educației

Număr beneficiari
aprox. 50 cadre didactice din învățământul primar

Număr de ediții
2

Parteneri
Casa Corpului Didactic București

Buget
a) mic < 3.000 Eur b) fonduri publice Direcții de dezvoltare ale proiectului
Proiectul nu a putut continua din cauza retragerii formatorilor, pe de o parte, a pensionării personalelor de contact din instituția parteneră. De asemenea, de la inceput au existat dificultăți de comunicare între parteneri, în principal in privința adresabilității proiectului și a modului de abordare.
În acest moment, dacă echipa formatorilor se reunește iar cursul este re-acreditat, ar avea mult mai multe șanse de succes și o mai mare aplicabilitate.

Persoana și datele de contact ale organizatorilor
Maria Cristina Toma
E-mail: cristina.toma@art.museum.ro
Web: www.mnar.arts.ro
Tel: 021 314 81 19

Related Projects
    Sari la bara de unelte