Festivalul de Teatru pentru Elevi Ferdinand I

>> Festivalul de Teatru pentru Elevi Ferdinand I <<
Organizație suport: Școala Gimnazială Ferdinand I

Domeniu de activitate
Teatru

Statutul inițiatorului
Instituție publică

Descrierea proiectului
Şcoala Gimnazială “Ferdinand I” a lansat pentru şcolile bucureştene invitaţia de a participa la o competiţie locală, acţiune care îşi propune să esenţializeze şi să deschidă perspective de cunoaştere în domeniul operei dramatice şi valorilor artei dramatice. Festivalul Concurs de Teatru pentru Elevi „Ferdinand I” are drept drept scop stimularea creativităţii, a dezinvolturii în exprimare, inovaţia, spiritul de competiţie şi a imaginaţiei elevilor din învăţământul gimnazial, prin participarea acestora, în număr cât mai mare, la activităţi extraşcolare şi extracurriculare, activarea iniţiativelor din şcoli, promovarea ideilor originale şi a reprezentărilor copiilor din ciclul primar şi din ciclul gimnazial asupra şcolii.

Obiectivele specifice ale proiectului
> Punerea în valoare a pasiunii elevilor pentru arta spectacolului de teatru prin: dezvoltarea capacităţii şi a adaptabilităţii acestora la munca în echipă; stimularea performanţelor artistice individuale şi de grup; cunoaşterea literaturii şi a dramaturgiei româneşti şi universale clasice şi contemporane; opţiuni repertoriale care să reflecte vârsta şi preocupările interpreţilor;
> Realizarea unui act artistic complet care să corespundă cerinţelor estetice şi filosofice ale operelor alese a fi transpuse teatral;
> Identificarea surselor şi a mijloacelor de informare moderne, inovative, bazate pe lectură şi studiu individual/echipe;
> Asigurarea oportunităţilor de exprimare a ideilor şi creaţiilor originale ale copiilor pe o temă dată;
> Cultivarea aptitudinilor de comunicare expresivă a creativităţii;
> Transpunerea unor noţiuni generale, teoretice, de interes larg, în contexte educaţionale noi;
> Dezvoltarea capacităţilor de investigaţie, informare şi transfer al cunoştinţelor;
> Sprijinirea iniţiativelor tinerilor şi creşterea gradului de implicare a acestora în structuri asociative, activ-participative;
> Promovarea imaginii instituţiilor de învăţământ preuniversitar participante la festivalul concurs.
Anul lansării proiectului
2010

Status
În curs

Beneficiari pe grupuri de vârstă
Școală primară | Gimnaziu

Arie de acțiune
Local

Traineri/ experți/ artiști implicați
Boris Petroff – actor, Crenguța Hariton – actriță, Bogdana Darie – conf. univ. UNATC, Lorette Enache- coregraf-UNATC – trainer

Număr beneficiari
peste 200 elevi pentru fiecare ediție

Număr de ediții
6

Parteneri
– Patronajul Alteței Sale Regale Radu al României
– Asociația Părinților Școlii nr.64 Ferdinand I, SfatulPărinților.ro, 121.ro, România pozitivă, Editura Curtea Veche, Editura Cartea DAATH, Editura CD Press.

Buget
a) 0 / voluntariat
b) fonduri private

Direcții de dezvoltare ale proiectului
Festivalul își propune pentru edițiile viitoare să introducă și limba engleză drept componentă de reprezentare, având în vedere faptul că sunt institutii care au trupe care joacă în această limbă de interes internațional.

De asemenea, dorim să extindem invitațiile la nivel național pentru că am fost contactați de viitori participanți care și-au manifestat dorinta de a participa.

Ne propunem ca în cadrul festivalului să oferim ateliere de teatru și exprimare corporală pentru a întări pasiunea și interesul elevilor în domniul artei. Suntem beneficiarii unui parteneriat cu UNATC, ceea ce ne oferă posibilitatea de a invita specialiști care să propuna activități interesante.

Documentare video online
www.scoalaferdinand.com

Persoana și datele de contact ale organizatorilor
Prof. Violeta Dascălu, Director
E-mail: scoala64@yahoo.com
Web: www.scoalaferdinand.com
Tel: 021 252 5370

Related Projects
    Sari la bara de unelte