Muzeul Naţional Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida”

Puțini știu, de exemplu, că întreaga răspundere de a înființa, administra și dezvolta Muzeul Naţional Tehnic din Bucuresti i-a revenit unui singur om. Cel mai aprig luptător pentru organizarea unui muzeu tehnic românesc a fost prof. ing. Dimitrie Leonida, care în anul 1909 a fondat Muzeul Tehnic din București, inspirat de nou înființatul Muzeu Tehnic din München. Ajutat de elevii săi de la Școala de Electricieni și Mecanici, inimosul inginer a colecționat cu tenacitate și migală piesele ce au constituit nucleul viitorului muzeu.

O conjunctură favorabilă în dezvoltarea Muzeului Tehnic a reprezentat-o Expoziția Națională de Electricitate din 1928, organizată în Parcul Carol din București. La dezmembrarea expoziției multe din obiecte au revenit muzeului, completând colecția deja existentă.

Dintre primele obiecte colectate de Leonida amintim: cilindru de la „moara de foc a lui Assan”, prima moară cu abur din Țara Românească (1853), dinamurile Brish de la primele centrale electrice permanente din România (centrala din Calea Victoriei și de la atelierele CFR din București 1882) și prima centrală electrică de la Teatrul Național din București, montată în anul 1884 chiar de un asistent al marelui inventator Thomas Alva Edison.

Astăzi Muzeul Naţional Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida” este cel mai important muzeu tehnic din România prin numărul şi valoarea obiectelor deţinute.

Din punct de vedere tematic, muzeul este organizat în sectoare pe ramuri de activitate tehnico-ştiinţifică, fiecare ramură fiind prezentată prin colecții de obiecte care ilustrează atât evoluția științei și tehnicii, cât și fenomenele legate de acestea. Colecțiile sunt structurate pe următoarele sectoare: mecanică, magnetism şi electricitate, descărcări în gaze, fizică atomică, căldură şi maşini cu abur, energetică, transporturi rutiere, iluminat, optică, foto, cinematografie, înregistrarea şi redarea sunetului, telecomunicaţii, maşini de calcul şi tipărit, aviaţie şi aerospaţial, hidraulică, maşini industriale, electrotehnică, siderurgie, maşini-unelte.

Din cele peste 5.000 de exponate, 300 sunt de o valoare foarte mare, unicate sau foarte rare în lume. Dintre acestea amintim: primul tip de telefon utilizat în Romania în 1882 (Siemens-Halske&Teirche, Leopold), dinamul Edison care alimenta Teatrul Național 1884, rotorul Girard de la prima centrală hidraulică pentru utilitate publică din România – Centrala Grozăvești din 1889, motorul Siemens de la primul tramvai electric care a circulat în București pe linia Cotroceni-Obor în 1894, primul automobil cu forma aerodinamică din lume construit și proiectat de Aurel Perșu în 1923, motorul Krupp al primului submarin al Marinei Române Delfinul din 1929, primul aparat de zbor individual construit și brevetat de Justin Capra în 1958 sau laserul Agârbiceanu 1962 (primul laser construit în România).

Misiunea muzeului fiind nu numai de a educa și instrui, ci și de a oferi bucurie și emoție estetică, vă recomandăm și vă invităm la un tur al muzeului asigurându-vă că vă veți simți precum Alice în Țara Minunilor… tehnice.

Programe, proiecte sau activități dedicate școlilor, cu caracter recurent:

  • Fizica demonstrată – ghidaje personalizate pe sectorul Electricitate, conform programei şcolare pentru clasele I–VIII (inclusiv demonstraţii cu aparatura didactică).
  • Programe educative, la cerere: Roata de ar fi pătrată, tot se-nvârte câteodată!, De la stele şi planete pân´ la ceasul din perete, atelier Provocarea Lego, module educaționale GaliLEGO, programe de educaţie creativă de inginerie, tehnologie și robotică: Micii ingineri, expoziţii temporare, mese rotunde, proiecții de filme documentare.

Contact:

Str. General Candiano Popescu nr. 2, sector 4, Bucureşti;

www.mnt-leonida.ro

www.facebook.com/MuzeulTehnic

laura.albani@electricaserv.ro

021.336.77.77/ 021.336.93.90

Related Projects
    Sari la bara de unelte