Susţine cultura în educaţie. O iniţiativă pentru acces la cultură în școlile din România

RO

Susţine cultura în educaţie. O iniţiativă pentru acces la cultură în școlile din România

Acest material își propune să facă cunoscute principiile, activităţile și rezultatele proiectului Susţine cultura în educaţie, un proiect inspirat de programul Rucsacul Cultural din Norvegia. Pentru a înţelege soluţiile diferite și pașii întreprinși, adaptaţi la realităţile românești, broșura pune în context trendurile europene și politicile publice românești, prezintă detaliile proiectului Susţine cultura în educaţie, care sunt principalele nevoi ale profesorilor și cum pot coopera operatorii culturali cu școlile. Încheiem cu o prezentare pe scurt a câtorva ONG‑uri românești implicate în reţeaua Susţine cultura în educaţie, care realizează proiecte cultural‑educaţionale de calitate. Nucleul echipei care a gândit și a realizat acest proiect este constituit din membri ai Asociaţiei MetruCub, partenerii săi și completat de reţeaua construită treptat de consilieri, cercetători, formatori, dar și artiști, manageri culturali și profesori participanţi la proiect care apoi au ales să se implice mai mult și să dezvolte noi proiecte pornind de la experienţa #culturaineducatie.

Editori: Diana Ciocan, Irina Bălan, Raluca Iacob
Design: Radu Manelici

MetruCub – resurse pentru cultură, București 2016

————————————————————————————————————————————-

EN

Culture in Education. An Initiative for Access to Culture in Romanian Schools

This brochure aims to promote the principles, activities and results of Culture in Education, a project inspired by the Norwegian Cultural Rucksack program. In order to understand the different solutions which have been undertaken and suited to the Romanian reality, the brochure places in context European trends and Romanian public policy and describes the details of the Culture in Education project: the essential needs of teachers and the way in which cultural operators can cooperate with schools. We conclude with a brief presentation of certain Romanian NGOs involved in the Culture in Education network that develop high quality cultural‑educational projects.
The core team that designed and produced this project is composed of M3—Resources for Culture Association’s members and its partners and is gradually strengthened by a network of researchers, trainers, artists, cultural managers and teachers that participated in the project and made a choice to be more involved and develop new projects inspired by the #cultureineducation experience.

Editors: Diana Ciocan, Irina Bălan, Raluca Iacob
Design: Radu Manelici

CubicMetre – resources for culture, Bucharest 2016

Disponibilă integral în versiune bilingvă română-engleză în format .pdf. // Full text available online în .pdf version in Romanian and English (Click, Save as).

————————————————————————————————————————————–

Publicația a fost elaborată în cadrul proiectului „Cultura în educație – testarea principiilor Rucsacului Cultural în România”, proiect realizat cu sprijinul financiar al Fondului ONG în România, program finanțat de Granturile SEE și administrat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

The publication was developed within the mobility project “Culture in Education—Testing the Principles of the Cultural Rucksack in Romania”, implemented with the financial support of the NGO Fund in Romania, programme funded by the EEA grants in Romania and administered by the Civil Society Development Foundation.

Related Projects
Sari la bara de unelte