TRANSCENA

>> TRANSCENA <<

Domenii de activitate
Teatru

Statutul organizației
ONG

Descrierea organizației
Înființată în 2001, Asociaţia TRANSCENA caută, pune în valoare şi dezvoltă toate căile şi mijloacele prin care arta şi educaţia prin artă contribuie la procesul de evoluție individuală în contextul dezvoltării sociale. Asociația Transcena militează pentru respectarea drepturilor persoanelor defavorizate. Activitatea organizaţiei se desfăşoară în patru domenii: Educaţie și formare, Monitorizare și advocacy, Parteneriat social și Teatru social și este structurată în programe și proiecte derulate prin muncă voluntară și prin finanțări publice și private.
Obiectivele Asociației sunt ca, prin intermediul educației prin artă și al acțiunii civice:
> Să faciliteze accesul tinerilor în situații de risc la resurse și la educație.
> Să monitorizeze implementarea legii ce protejează victimele violenței de gen și ale violenței.
> Să informeze și conștientizeze victimele cu privire la drepturile lor și la resursele pe care pot să le acceseze.
> Să promoveze educația pentru prevenirea și combaterea violenței în toate formele acesteia
> Să furnizeze formare profesioniștilor interesați de propria dezvoltare profesională.

PROIECTE RELEVANTE [selecție]
> Comunitatea terapeutică “Descătuşarea” – 1999-2007
Prima comunitate terapeutică din sistemul penitenciar din România a fost organizată în Penitenciarul de Maximă siguranță Rahova, București între anii 1999 și 2006 și a fost o adaptare a tipului de comunitate terapeutică ce functionează în penitenciarele din SUA, Anglia şi Australia. În perioada 1999-2002 a funcționat în penitenciarul Rahova. Comunitatea terapeutică este un spaţiu sigur în cadrul penitenciarului unde cadrele de penitenciar şi deţinuţii sunt implicaţi în procesul de schimbare şi dobîndire de către aceştia din urmă a unui comportament pro-social. Deţinuţii sunt informaţi cu obiectivitate în legătură cu procesul şi tehnicile de schimbare cognitiv comportamentală şi sunt liberi să decidă să se implice în acest proces pentru ca să-şi schimbe felul de a trăi.

Acest proiect a fost iniţiat de GRADO – Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului în parteneriat cu Direcţia Generală a Penitenciarelor și a fost contiuat de Asociația Transcena pînă în anul 2007. Din anul 2002 proiectul se extinde printr-un parteneriat între 6 organizaţii neguvernamentale, 6 penitenciare din ţară şi Direcţia Generală a Penitenciarelor. Coordonatoarea proiectului a fost Mihaela Săsărman.

Formarea personalului şi supervizarea activităţilor de grup a fost realizată de către John Bergman, dramaterapeut, membru al NADTA (Asociaţia Nord-Americană de Dramaterapie), specialist cu experiență internațională de peste 30 de ani în lucrul cu agresorii sexuali și cu agresorii violenți.

> Educație prin teatru pentru prevenirea consumului de droguri – 2007-2012
Două spectacole jucate de actorii profesioniști ai trupei de teatru Transcena create pe baza experiențelor elevilor au fost jucate exclusiv în licee. 46 de reprezentații de teatru interactiv grupate în 5 campanii în orașele București, Sibiu, Craiova, Râmnicu Vâlcea au adus la un loc un număr de peste 6500 de elevi participanți la discuții, dezbateri și ateliere. Reprezentațiile au fost acompaniate de întîlniri ale specialiștilor Centrelor de prevenire, evaluare și consiliere antidrog (Agenția Națională Antidrog) cu elevii din licee, de ateliere de lucru cu elevii și de distribuirea de materiale informative.
Documentarul despre proiectul de teatru social realizat de TVR Cultural şi participant la Campania TVR Cultural – 2012 a fost premiat la secţiunea Asociaţii.

> Educație pentru prevenirea violenței – din 2013
Derulat în regim de volentariat, proiectul constă în realizarea în liceele din București a unor ateliere de educație prin teatru pentru prevenirea violenței. La ateliere participă elevi, profesori, consilieri școlari sau consilieri psihologici. În anul școlar 2013-2014 am lucrat în 2 licee cîte 1 oră pe săptămînă semestrul 1 și în 3 licee cîte 1 oră pe săptămînă în semestrul 2 și am realizat în colaborare, elevii de la atelier și un grup de elevi de la Liceul Industrial nr. 16 Poligrafie și tehnică cinematografică, un film didactic pentru orele ce urmează în anii școlari următori. În anul școlar 2014-2015 am lucrat într-un liceu 1 oră pe săptămînă în semestrul 2.

> Comunicare prin improvizație teatrală – 2002-2003
Proiectul a constat în organizarea unui curs de educaţie prin artă cu un grup de copii cu handicap hipoacuzic. Scopul proiectului a fost să creeze un model de lucru cu aceşti copii pentru depăşirea limitelor impuse lor de handicapul fizic, îmbunătăţirea capacităţii de a comunica şi ridicarea şanselor de socializare în grupuri de copii fără handicap. Proiectul s-a adresat copiilor hipoacuzici cu vîrste cuprinse între 12 şi 16 ani, profesorilor şi educatorilor, familiilor copiilor şi echipei proiectului. Activităţile din proiect au fost: grup de teatru, curs de istoria culturii, grup de educaţie plastică, formarea echipei, spectacol, turneu, realizarea Ghidului de lucru.

> Formare prin informare – 2001-2002
Proiectul a constat în reprezentarea în 6 oraşe – Brăila, Galaţi, Bucureşti, Giurgiu, Piteşti, Tîrgovişte – a unui spectacol interactiv pe tema respectării drepturilor copilului. Spectacolul este creat de copii şi tineri din şcoli, licee şi centre de plasament. Spectacolul prezintă cazuri de intoleranţă şi încălcare a drepturilor copilului propuse de elevi şi conţine articole din CONVENŢIA CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI în interpretarea pe care copiii o dau acestor articole. Echipa a fost alcătuită din 14 elevi de la Şcoala 102 din Bucureşti, 2 copii de la Centrul de plasament 5 şi doi copii de la Centrul de plasament 8, 8 elevi de la Liceul Industrial nr. 14, 4 actori de teatru profesionişti, un regizor şi 8 voluntari. Au avut loc 6 reprezentații interactive de teatru social cu aprox. 945 de elevi participanți și 25 de profesori, au fost distribuite 1000 de broșuri informative pe tema drepturilor copilului.

Anul lansării organizației
2001, proiecte derulate individual de membri în alte asocieri, începînd din anii 1990.

Status proiecte educaționale
În curs

Beneficiari pe grupuri de vârstă
Gimnaziu | Liceu

Arie de acțiune
Național

Traineri/ experți/ artiști implicați
> 6 actori, 1 regizor, 5 psihologi

Număr beneficiari
N/A

Parteneri
Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, Agenția Națională Antidrog, Fundația pentru Învățământ, Serviciul de Analiză și Prevenire a Criminalității al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, ș.a.

Buget
a) 0 / voluntariat | mare > 10000 Eur
b) fonduri publice | fonduri private

Direcții de dezvoltare ale organizației
N/A

Documentare video online
Canal Youtube

Persoana și datele de contact
Mihaela Săsărman
E-mail: mihaela@transcena.ro
Web: www.transcena.ro

Related Projects
    Sari la bara de unelte