Writing Theatre

>> Writing Theatre <<
Organizație suport: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Domeniu de activitate
Teatru

Statutul inițiatorului
Instituție publică

Descrierea proiectului
Writing Theatre a fost un proiect transnaţional cofinanţat de Comisia Europeană prin programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii (LLP) – sub-componenta Leonardo da Vinci sub-programme (2009-2011). Intervenţia a vizat tema abandonului şcolar, pornind de la analiza de nevoi a unor persoane aflate în risc de excluziune socială, economică şi ocupaţională. Ea a dorit să vizeze atât partea de prevenţie, cât şi de integrare. S-a urmărit îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de sistemele naţionale de educaţie ale ţărilor implicate în proiect (Grecia, Italia, România) printr-un sprijin mai eficient al celor în situaţie de risc. Soluţiile propuse s-au axat pe transferul şi aplicarea unor practici educaţionale bazate pe folosirea, dezvoltarea şi promovarea competenţelor creative ale tinerilor aflaţi în situaşie de risc şi ale profesorilor/formatorilor acestora.

Cele două instrumente prin care s-a urmărit abilitarea unor grupuri de tineri în risc crescut de abandon şcolar în a scrie piese de teatru pe teme familiare şi semnificative pentru ei au fost:
> Ateliere pentru formatorii Writing Theatre. Parcursul de formare a constat în 6 module, împărţite în 18 unităţi. Ele au fost livrate în cadrul a etape: Etapa 1. Informaţii despre contextul teoretic şi cultural (parcurse în mod individula de cursanţi) şi Etapa 2. Ateliere practice de scriere de teatru şi arta actorului (30 de ore de formare). Formarea formatorilor s-a centrat pe adoptarea unor metode axate pe întărirea rolului lor de facilitatori în procesul de educaţie şi valorizarea abilităţilor existente şi potenţiale ale tinerilor.
> Ateliere practice Writing Theatre pentru tineri. Formatorii au selectat grupe de tineri din şcoli amplasate în zone periferice sau defavorizate din punct de vedere economic, pe care le-au ghidat în scrierea unor piese de teatru pe teme relevante pentru participanţi. Ulterior autorii şi-au pus în scenă creaţiile în diferite contexte.
Produsele proiectului au fost: o platforma web (http://writingtheatre.eu/), un suport de curs (http://courseware.writingtheatre.eu/CorsiWeb/9524711449/home.asp), o culegere de piese de teatru scrise de tineri (http://writingtheatre.eu/parole_in_transito.pdf), o piesa pusă în scenă la un teatru din Roma (https://www.youtube.com/watch?v=5Gn6ioHqgFg), mai multe reprezentaţii locale ale pieselor.

La un nivel mai extins, Writing Theatre şi-a propus să producă schimbări la nivel instituţional, prin stimularea adoptării unor metode inovative care să susţină dezvoltarea de abilităţi creative. De asemenea, s-a urmărit identificarea unor soluţii la probleme reale care îngreunează creşterea personală şi profesională a tinerilor şi care în timp limitează creşterea economică şi mobilitatea socială la nivel European.

Anul lansării proiectului
2009

Status
Încheiat | Data încheierii: 31.09.2011

Beneficiari pe grupuri de vârstă
Gimnaziu | Liceu | Cadre didactice | Adulți

Arie de acțiune
Internațional

Traineri/ experți/ artiști implicați
Alina Gavriliţă – expert în educaţie
Mihai Iacob – expert în educaţie
Mihaela Michailov – formator scriere de teatru
Adriana Titieni – formator tehnici actorie

Număr beneficiari
100 în România

Număr de ediții
2

Parteneri
IRS Europa (Italia, http://www.irseuropa.it), Ce.r.is. (Italia, http://www.cerisonline.org/), Moiselle LeBlanc (Italia, http://www.emporiodellearti.it), IEKEP (Grecia, www.iekep.gr), Elliot (Italia, http://www.elliotedizioni.com/)

Buget
a) mare > 10.000 Eur
b) fonduri publice

Direcții de dezvoltare ale proiectului
Între 2012 şi 2014 Writing Theatre a beneficiat de o continuare intitulată „Writing Theatre at School”, care a urmărit dezvoltarea şi transferarea experienţei în alte contexte, având parteneri din Italia, Olanda şi Germania. Premisele şi metodele au fost similare primului proiect, urmărindu-se îmbunătăţirea comunicării dintre formatori şi tineri. A fost totodată o ocazie de a actualiza materialele de formare, printr-un nou manual (disponibil la adresa: http://school.writingtheatre.eu/prodotti_en.asp).

Documentare video online

Spectacolul final

Persoana și datele de contact ale organizatorilor
Alina Gavriliţă
E-mail: info@ise.ro
Web: www.ise.ro
Tel: 021 313 64 91

Related Projects
    Sari la bara de unelte