28 octombrie | 10.20 – 11.50 | PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București

CIVITAS – Parteneriatul Civic pentru Educație

ARCUB Gabroveni | Sala Librărie

PROEDUS este un serviciu public organizat ca instituție publică de interes local al Municipiului București, al cărui obiect de activitate îl constituie, printre altele: pregătirea extracurriculară și dezvoltarea unor aptitudini și abilități în cadrul unor proiecte și programe adresate copiilor, adolescenților și tinerilor; încurajarea și stimularea creativității, spiritului întreprinzător și inițiativelor tinerilor. PROEDUS a inițiat Parteneriatul Civic pentru Educație – CIVITAS, al cărui scop este de a încuraja și susține logistic și financiar proiecte extrașcolare. Obiectivul CIVITAS este de a coagula și activa o comunitate de inițiatori de proiecte la nivelul unităților de învățământ din București, pentru a contribui la adaptarea sistemului educațional nonformal la nevoile actuale ale elevilor. (sursa: http://proedus.ro/)

Atelierul va debuta cu o trecere în revistă a ceea ce înseamnă Proedus și ce presupune activitatea sa, iar apoi se va prezenta proiectul CIVITAS și partenerii acestuia, incluzând un scurt istoric și scopul pentru care a fost creat. Vor fi oferite exemple de bună practică ale programului CIVITAS și vor fi oferite informații despre particularitățile programului. Sesiunea se va încheia cu o discuție cu participanții, plecând de la întrebările acestora.

Simion Andreea – Coordonator Proiect Proedus

Are în sarcină directă coordonarea și gestionarea proiectului CIVITAS și proiectelor conexe acestuia. Realizează negocieri cu partenerii CIVITAS în vederea stabilirii tuturor aspectelor necesare implementării proiectelor. În egală măsură, este persoana de contact cu participanții care au fost selectați în vederea aplicării proiectelor. Realizează planul de acțiune al programului CIVITAS. Monitorizează implementarea proiectelor din cadrul apelurilor CIVITAS împreună cu echipa sa.

Vlăduț Victor – Coordonator Proiecte Proedus

Coordonează proiectul de Voluntariat Fii și Tu Voluntar Proedus. Ca teme principale de expertiză se numără evoluția politicilor de tineret în context românesc și european, mediul asociativ și relațiile interinstituționale în vederea furnizării de activități alternative/ extrașcolare pentru copii și tineri. Pe parcursul anului 2016 a coordonat proiectul Studenți pentru București, ce a avut ca scop sprijinirea organizațiilor studențești de pe raza Municipiului București prin susținerea proiectelor acestora.

<< Despre Forum             Program>>

Sari la bara de unelte