28 octombrie | 14.30 – 16.00 | UNATC CREEAZĂ

Arta Teatrului în învățământul preuniversitar

ARCUB Gabroveni | Sala Arcelor

A pune mâna, a gândi cu mintea ta, a apăsa pedala propriei imaginații și memorii, a te mișca cu corpul tău pentru a înțelege – toate acestea  fac ca educația artistică să conteze.  Proiectele valoroase includ activități artistice practice și combină metode specifice educației culturale cu metode specifice educației prin cultură.

Teatrul susține procesul de dezvoltare echilibrată a ființei umane prin descoperirea anumitor caracteristici și potențarea aptitudinilor creative. Concentrarea atenției, imaginația, spontaneitatea, creativitatea, precum și lucrul în echipă sunt competențe socio-emoționale ce pot fi dezvoltate prin folosirea jocurilor teatrale.

Atelierul evidențiază felul în care jocul teatral, folosit în antrenamentul actorului, poate fi util și în dezvoltarea armonioasă a tânărului. Introducerea teatrului în curricula școlară cuprinde mai mult decât această componentă; adaptarea textelor dramatice în funcție de preocupările, vârsta și dezvoltarea copiilor, crearea de texte noi potrivite procesului de educație, realizarea de scenarii, precum și organizarea unor ateliere de teatru forum și teatru educațional, dau posibilitatea copiilor și adolescenților să descopere căi de comunicare cu lumea din jurul lor, în care încrederea și cunoașterea de sine devin fundamente esențiale pentru dezvoltarea viitoare.

Proiectul UNATC Junior, aflat la a doua ediție, va fi prezentat ca model de bună practică în atingerea scopului propus.

Participă:

lector univ. dr. Bogdana Darie – coordonator proiect UNATC Junior, profesor Arta Actorului și titularul cursului „Didactica Artei Teatrului” la Master Pedagogie Teatrală UNATC

drd. Romina Sehlanec – coordonator ateliere UNATC Junior, asistent la catedra Master Pedagogie Teatrală, cercetător al temei „Corpul creator, corpul instrument în Arta Actorului”

drd. Andreea Jicman – coordonator comunicare UNATC Junior, asistent la catedra Master Pedagogie Teatrală, cercetător al temei „Arta Teatrului pentru incluziune socială”

Master I Pedagogie Teatrală Victor Bădoi – coordonator studenți traineri în proiectul UNATC Junior, Președintele Organizației Studenților UNATC.

Programul de studii Master Pedagogie Teatrală, aflat în cadrul Facultății de Teatru, UNATC „I.L. Caragiale” București, formează specialiști în domeniul artelor spectacolului, capabili să transfere în procesul educațional practici și proceduri specifice actului artistic. Conceptul central este artistul-pedagog, un artist pregătit să susțină ateliere de formare și să realizeze spectacole pedagogice cu rol formativ, destinate în special tinerilor (pre-adolescenți și adolescenți). Pentru mai multe detalii, consultați http://www.unatc.ro/teatru/arta-teatru.php.

Sari la bara de unelte