3e. Utilizarea unor noi instrumente didactice

De ce anume am nevoie ca profesor?

– competenţe în utilizarea de noi instrumente de lucru cu elevii pentru asimilarea cunoştinţelor abstracte şi a informaţiilor și dezvoltarea unor abilități și atitudini specifice;
– capacitatea de a oferi activităţi şi experienţe artistice de calitate în context şcolar şi extraşcolar;
– formarea elevilor de liceu de la specializări tehnice, unde se studiază preponderent discipline reale;
– oferirea elevilor de instrumente pentru a-i ajuta să înveţe.

De ce este aceasta o nevoie pentru profesori?

Profesorii au nevoie de materiale de lucru la clasă adaptate grupului respectiv de elevi. Manualele şcolare sunt considerate instrumente facultative şi, de multe ori, este necesară selecţia şi completarea materialelor pentru a răspunde schimbărilor intervenite în programele şcolare. Profesorii au nevoie de colaborarea cu artişti/operatori culturali care să-i ajute să realizeze materiale de lucru adecvate metodologic şi inovative, în acelaşi timp.

Situaţia ideală ar fi aceea în care formarea iniţială a profesorilor i-ar abilita în utilizarea unor metode provenite din zona artelor în lucrul cu elevii. Deoarece acest lucru încă nu se întâmplă, se caută remedierea acestei situaţii prin cursuri de formare continuă. Ocazionale sau organizate pe perioade mai lungi (ex. masterate), cursurile încep să aibă o contribuţie importantă la deschiderea şcolii către experienţe artistice şi culturale.

O zonă în care se resimte nevoia de materiale de sprijin este legată şi de problemele pe care profesorii le au în momentul în care au în clasă copii cu diferite deficienţe. Ei sunt mult mai deschişi către utilizarea unor resurse de sprijin prin care să poată rezolva problemele educaţionale ale copiilor respectivi.

În ce mod pot contribui organizaţiile culturale?

– sprijin în construirea de exemple de unităţi de învăţare la dispoziţia celor interesaţi;
– ghiduri pe diverse tematici legate de arte, cultură şi patrimoniu;
– resurse utilizabile în lucrul cu copiii cu cerințe educaționale speciale (elevi cu diferite deficienţe sau performanțe excepționale);
– suport în conceperea de resurse didactice adecvate abordării inter și transdisciplinare a predării;
– proiectarea în parteneriat a unor instrumente de lucru cu elevii (ex. fişe de lucru, chestionare de (auto)evaluare şi interevaluare, etc.).

Sari la bara de unelte